none
Combobox da veriler görünmüyor RRS feed

 • Soru

 • iyi akşamlar aşağıdaki verdiğim kodlarla Form1 deki comcobox u dolduruyorum  combobox a gelen veriler Form2 deki Textbox1 den kaydediliyor. ama Form2 den kaydedilen veri Form2 Kapanınca form1 deki comboboxta görünmüyor. form1 kapatıp açınca görünüyor çıkamadım işin içinden bir yardımcı olsanız saygılarımla  ( Form1_load  olayınca Comboboxdolduır ()   ) var ama olmadı

  Private Sub ComboBoxuDoldur()
          cmd = New SqlCommand("Select * FROM Grb", con)
          If con.State = ConnectionState.Closed Then con.Open()
          myda = New SqlDataAdapter(cmd)
          myda.Fill(mydataset, "Grb")
          ComboBox1.DataSource = mydataset.Tables("Grb")
          ComboBox1.DisplayMember = "Grubu" 'combobox'un aldigi deger
          ComboBox1.ValueMember = "Grubu"   'combobox'un gösterdigi deger
          ComboBox1.Text = ""
      End Sub

  5 Aralık 2012 Çarşamba 20:18

Yanıtlar

 • Bu şekilde dene.
  Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
      ComboBoxuDoldur()
    End Sub
    Public Sub ComboBoxuDoldur() 'bunu public diye başla
      'cmd = New SqlCommand("Select * FROM Grb", con)
      'If con.State = ConnectionState.Closed Then con.Open()
      'myda = New SqlDataAdapter(cmd)
      'myda.Fill(mydataset, "Grb")
      'ComboBox1.DataSource = mydataset.Tables("Grb")
      'ComboBox1.DisplayMember = "Grubu" 'combobox'un aldigi deger
      'ComboBox1.ValueMember = "Grubu"  'combobox'un gösterdigi deger
      'ComboBox1.Text = ""
    End Sub
  End Class
  
  
  Public Class Form2
  
    'eklemeye yaptığın form bu olsun...
    Private Sub veritabaninaEklemeYaptiginYer()
      'işlemler
      'işlemler
      'işlemler
      Form1.ComboBoxuDoldur() 'public olduğu için tekrar çalıştırabilirsin buradan.
    End Sub
  End Class

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 20:28
  6 Aralık 2012 Perşembe 18:08
 •  ComboBox1.DataBind(); Yazmadıgından olabilirmi......
  • Yanıt Olarak Öneren Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:00
  • Yanıt Önerisini Geri Alan Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:00
  • Yanıt Olarak Öneren Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:25
  • Yanıt Önerisini Geri Alan Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 17:44
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 20:29
  5 Aralık 2012 Çarşamba 20:56
 • Sayın aslan bey çok ama çok tşk ederim size müşekkürüm son vermiş olduğunuz aşağıdaki kodlarla sorun halledilmiştir. çok tşk eder iyi akşamlar dilerim. Saygılarımla

  Dim constr As String = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\Desktop\AdresDefteri\AdresDefteri\bin\Debug\veri.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"

          Dim con As New SqlConnection(constr) : con.Open()
          Dim da As New SqlDataAdapter("Select * FROM Grb", con)
          Dim dt As New DataTable
          da.Fill(dt)
          ComboBox1.DataSource = dt
          ComboBox1.DisplayMember = "Grubu" 'combobox'un aldigi deger
          ComboBox1.ValueMember = "Grubu"   'combobox'un gösterdigi deger
          con.Close()
          con.Dispose()
          ComboBox1.Text = ""

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 7 Aralık 2012 Cuma 20:17
  7 Aralık 2012 Cuma 20:00

Tüm Yanıtlar

 •  ComboBox1.DataBind(); Yazmadıgından olabilirmi......
  • Yanıt Olarak Öneren Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:00
  • Yanıt Önerisini Geri Alan Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:00
  • Yanıt Olarak Öneren Mehmet_Bayraktar 5 Aralık 2012 Çarşamba 21:25
  • Yanıt Önerisini Geri Alan Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 17:44
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 20:29
  5 Aralık 2012 Çarşamba 20:56
 • Bu şekilde dene.
  Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
      ComboBoxuDoldur()
    End Sub
    Public Sub ComboBoxuDoldur() 'bunu public diye başla
      'cmd = New SqlCommand("Select * FROM Grb", con)
      'If con.State = ConnectionState.Closed Then con.Open()
      'myda = New SqlDataAdapter(cmd)
      'myda.Fill(mydataset, "Grb")
      'ComboBox1.DataSource = mydataset.Tables("Grb")
      'ComboBox1.DisplayMember = "Grubu" 'combobox'un aldigi deger
      'ComboBox1.ValueMember = "Grubu"  'combobox'un gösterdigi deger
      'ComboBox1.Text = ""
    End Sub
  End Class
  
  
  Public Class Form2
  
    'eklemeye yaptığın form bu olsun...
    Private Sub veritabaninaEklemeYaptiginYer()
      'işlemler
      'işlemler
      'işlemler
      Form1.ComboBoxuDoldur() 'public olduğu için tekrar çalıştırabilirsin buradan.
    End Sub
  End Class

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 6 Aralık 2012 Perşembe 20:28
  6 Aralık 2012 Perşembe 18:08
 • Sayın aslan bey çok ama çok tşk ederim size müşekkürüm son vermiş olduğunuz aşağıdaki kodlarla sorun halledilmiştir. çok tşk eder iyi akşamlar dilerim. Saygılarımla

  Dim constr As String = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\Desktop\AdresDefteri\AdresDefteri\bin\Debug\veri.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"

          Dim con As New SqlConnection(constr) : con.Open()
          Dim da As New SqlDataAdapter("Select * FROM Grb", con)
          Dim dt As New DataTable
          da.Fill(dt)
          ComboBox1.DataSource = dt
          ComboBox1.DisplayMember = "Grubu" 'combobox'un aldigi deger
          ComboBox1.ValueMember = "Grubu"   'combobox'un gösterdigi deger
          con.Close()
          con.Dispose()
          ComboBox1.Text = ""

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Berkay42 7 Aralık 2012 Cuma 20:17
  7 Aralık 2012 Cuma 20:00