none
Ambiguous Column Name Hatası Hkk. RRS feed

 • Soru

 • Merhaba , aşağıdaki sorgu sonucunda ambiguous column name ilanID hatası alıyorum , nasıl aşabilirim bu sorunu yardımcı olabilir misiniz ?

  SqlCommand komut = new SqlCommand(); komut.CommandText = "Select Ilan.*,DaireOzellik.*,Kategori.KategoriAdi,Islem.IslemAd,Sehir.SehirAd,Ilce.IlceAd,SemtMah.SemtMahAd,DaireYapiDurum.DaireYapiDurumAd,DaireKullanimDurumu.KullanimDurumuAd,DaireTapu.DaireTapuAd,DaireEsya.DaireEsyaliAd,DaireKredi.KrediAd,DaireYakit.YakitAd,DaireTakas.TakasAd,DaireOdaSayisi.OdaSayisiAd,DaireKati.DaireKatAd,DaireKatSayisi.BinaKatSayisiAd,DaireBanyoSayisi.BanyoSayisiAd,DaireYasi.DaireYasiAd FROM Ilan,DaireOzellik,Kategori,Islem,Sehir,Ilce,SemtMah,DaireYapiDurum,DaireKullanimDurumu,DaireTapu,DaireEsya,DaireKredi,DaireYakit,DaireTakas,DaireOdaSayisi,DaireKati,DaireKatSayisi,DaireBanyoSayisi,DaireYasi WHERE Ilan.KategoriID=Kategori.KategoriID AND Ilan.IslemID=Islem.IslemID AND Ilan.SehirID=Sehir.SehirID AND Ilan.IlceID=Ilce.IlceID AND Ilan.SemtMahID=SemtMah.SemtMahID AND DaireOzellik.DaireYapiDurumID=DaireYapiDurum.DaireYapiDurumID AND DaireOzellik.KullanimDurumuID=DaireKullanimDurumu.KullanimDurumuID AND DaireOzellik.DaireTapuID=DaireTapu.DaireTapuID AND DaireOzellik.DaireEsyaliID=DaireEsya.DaireEsyaliID AND DaireOzellik.KrediID=DaireKredi.KrediID AND DaireOzellik.YakitID=DaireYakit.YakitID AND DaireOzellik.TakasID=DaireTakas.TakasID AND DaireOzellik.OdaSayisiID=DaireOdaSayisi.OdaSayisiID AND DaireOzellik.DaireKatiID=DaireKati.DaireKatiID AND DaireOzellik.BinaKatSayisiID=DaireKatSayisi.BinaKatSayisiID AND DaireOzellik.BanyoSayisiID=DaireBanyoSayisi.BanyoSayisiID AND DaireOzellik.DaireYasiID=DaireYasi.DaireYasiID AND ilanID='" + ilanID + "'"; komut.Connection = baglan.baglan(); SqlDataAdapter drtablo = new SqlDataAdapter(komut); DataTable dtablo = new DataTable(); // baglan.baglan().Open(); drtablo.Fill(dtablo); // baglan.baglan().Close(); dl_detay.DataSource = dtablo; dl_detay.DataBind();


  30 Mayıs 2019 Perşembe 13:31

Tüm Yanıtlar

 • çok uzun sorgu ama şöyle dene
  AND ilanID="+ ilanID;


  30 Mayıs 2019 Perşembe 14:02
 • Select Ilan.*,DaireOzellik.*,Kategori.KategoriAdi,Islem.IslemAd,Sehir.SehirAd,Ilce.IlceAd,SemtMah.SemtMahAd,DaireYapiDurum.DaireYapiDurumAd,DaireKullanimDurumu.KullanimDurumuAd,DaireTapu.DaireTapuAd,DaireEsya.DaireEsyaliAd,DaireKredi.KrediAd,DaireYakit.YakitAd,DaireTakas.TakasAd,DaireOdaSayisi.OdaSayisiAd,DaireKati.DaireKatAd,DaireKatSayisi.BinaKatSayisiAd,DaireBanyoSayisi.BanyoSayisiAd,DaireYasi.DaireYasiAd FROM Ilan,DaireOzellik,Kategori,Islem,Sehir,Ilce,SemtMah,DaireYapiDurum,DaireKullanimDurumu,DaireTapu,DaireEsya,DaireKredi,DaireYakit,DaireTakas,DaireOdaSayisi,DaireKati,DaireKatSayisi,DaireBanyoSayisi,DaireYasi WHERE Ilan.KategoriID=Kategori.KategoriID AND Ilan.IslemID=Islem.IslemID AND Ilan.SehirID=Sehir.SehirID AND Ilan.IlceID=Ilce.IlceID AND Ilan.SemtMahID=SemtMah.SemtMahID AND DaireOzellik.DaireYapiDurumID=DaireYapiDurum.DaireYapiDurumID AND DaireOzellik.KullanimDurumuID=DaireKullanimDurumu.KullanimDurumuID AND DaireOzellik.DaireTapuID=DaireTapu.DaireTapuID AND DaireOzellik.DaireEsyaliID=DaireEsya.DaireEsyaliID AND DaireOzellik.KrediID=DaireKredi.KrediID AND DaireOzellik.YakitID=DaireYakit.YakitID AND DaireOzellik.TakasID=DaireTakas.TakasID AND DaireOzellik.OdaSayisiID=DaireOdaSayisi.OdaSayisiID AND DaireOzellik.DaireKatiID=DaireKati.DaireKatiID AND DaireOzellik.BinaKatSayisiID=DaireKatSayisi.BinaKatSayisiID AND DaireOzellik.BanyoSayisiID=DaireBanyoSayisi.BanyoSayisiID AND DaireOzellik.DaireYasiID=DaireYasi.DaireYasiID AND ilanID="+ ilanID;

  30 Mayıs 2019 Perşembe 14:04
 • Hata metni çok net, aynı isimde iki kolon olamaz. Bu sorgudan da biz başka hiç bir yanıt veremeyiz. Kural 1 asla kolon adları için * kullanmayın. Üşenmeyin tek tek yazın. Sonradan para kaybettiğiniz acı tecrübeler yaşarsınız. Milyonlarca senaryo üretilebilir, kolonlar kayar, alış fiyatı, satış fiyatında yer alır falan... 

  www.cihanyakar.com  30 Mayıs 2019 Perşembe 18:37
  Moderatör
 • Aynı isimde birden fazla kolon olduğu için bu hatayı alıyorsunuz. Sorgunuzda alias kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

  Code is Poetry

  30 Mayıs 2019 Perşembe 18:49
  Moderatör
 • Aynı isimde birden fazla kolon olduğu için bu hatayı alıyorsunuz. Sorgunuzda alias kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

  Code is Poetry

  Forum bazen verilmiş yanıtları göstermiyor, evet sorun o ama alias kullanarak çözemez şu haliyle çünkü * kullamış.

  www.cihanyakar.com

  30 Mayıs 2019 Perşembe 19:00
  Moderatör
 • Aynı isimde birden fazla kolon olduğu için bu hatayı alıyorsunuz. Sorgunuzda alias kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.


  Code is Poetry

  Forum bazen verilmiş yanıtları göstermiyor, evet sorun o ama alias kullanarak çözemez şu haliyle çünkü * kullamış.

  www.cihanyakar.com


  Sorgusunda * ları silip kolon isimlerini yazması lazım tabii ki zaten alias kullanımı ancak böyle mümkün olur bu durumda

  Code is Poetry

  30 Mayıs 2019 Perşembe 19:02
  Moderatör
 • Teşekkür ederim yardımlarınız için ,sorgu uzun olduğu için gözden kaçırmış olmalıyım ,

  Şu şekilde çözdüm ,

  Ilan.ilanID='" + ilanID + "'

  31 Mayıs 2019 Cuma 07:39
 • Teşekkür ederim yardımlarınız için ,sorgu uzun olduğu için gözden kaçırmış olmalıyım ,

  Şu şekilde çözdüm ,

  Ilan.ilanID='" + ilanID + "'

  Bu bir websitesi değildir umarım.Veritabanını komple dışarı açıyorsunuz bu kadarcık kodla.

  www.cihanyakar.com

  31 Mayıs 2019 Cuma 08:23
  Moderatör
 • Teşekkür ederim yardımlarınız için ,sorgu uzun olduğu için gözden kaçırmış olmalıyım ,

  Şu şekilde çözdüm ,

  Ilan.ilanID='" + ilanID + "'

  Bu bir websitesi değildir umarım.Veritabanını komple dışarı açıyorsunuz bu kadarcık kodla.

  www.cihanyakar.com

  Web Sitesi Cİhan Bey ,bu sorunu nasıl aşabileceğim konusunda kısaca bilgilerinizi paylaşır mısınız ?


  Burak

  12 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
 • Teşekkür ederim yardımlarınız için ,sorgu uzun olduğu için gözden kaçırmış olmalıyım ,

  Şu şekilde çözdüm ,

  Ilan.ilanID='" + ilanID + "'

  Bu bir websitesi değildir umarım.Veritabanını komple dışarı açıyorsunuz bu kadarcık kodla.

  www.cihanyakar.com

  Web Sitesi Cİhan Bey ,bu sorunu nasıl aşabileceğim konusunda kısaca bilgilerinizi paylaşır mısınız ?


  Burak

  Uzuncası var : http://www.cihanyakar.com/sss002veritabanisorgularindaparametrekullanimi

  www.cihanyakar.com

  12 Haziran 2019 Çarşamba 12:30
  Moderatör