none
html erişmek RRS feed

 • Soru

 • mrb arkadaşlar

  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" OnItemDataBound="Repeater1_ItemDataBound">
          <ItemTemplate>
       --->>>>>>><li>   <a href="#">
              <%#Eval("UrunKategori"+Session["dil"]) %></a>
              <asp:Repeater ID="rptSubList1" runat="server" OnItemDataBound="rptSubList1_ItemDataBound">
                <HeaderTemplate>
                  <ul>
                </HeaderTemplate>
                <ItemTemplate>
                  <li><span>
                    <asp:Literal ID="ltrSublink" runat="server"></asp:Literal></span></li>
                </ItemTemplate>
                <FooterTemplate>
                  </ul>
                </FooterTemplate>
              </asp:Repeater>
            </li>
          </ItemTemplate>
          <FooterTemplate>
          </FooterTemplate>
        </asp:Repeater>

  Ben buradaki li'ye css vermek istiyorum nasıl yapabilirim ??

  Normalde seçilen ürünün Kategorisinin acık gelmesi lasım amacım bu

  31 Ekim 2012 Çarşamba 11:20

Yanıtlar

 • Merhaba Gıcı;

  Bulmak istediğin <li> tagine bir id ver (örnekte ben li1 dedim)

  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" OnItemDataBound="Repeater1_ItemDataBound">
        <ItemTemplate>
          <li id='li1' runat="server"> <%--GİBİ--%>
          <a href="#">
            <%#Eval("UrunKategori"+Session["dil"]) %></a>
            <asp:Repeater ID="rptSubList1" runat="server" OnItemDataBound="rptSubList1_ItemDataBound">
              <HeaderTemplate>
                <ul>
              </HeaderTemplate>
              <ItemTemplate>
                <li><span>
                  <asp:Literal ID="ltrSublink" runat="server"></asp:Literal></span></li>
              </ItemTemplate>
              <FooterTemplate>
                </ul>
              </FooterTemplate>
            </asp:Repeater>
          </li>
        </ItemTemplate>
        <FooterTemplate>
        </FooterTemplate>
      </asp:Repeater>

  daha sonra apsx.cs sayfanda  Repeater1_ItemDataBound eventi içinde

  bu <li> tagini yakalayıp gerekli attribute eklemesini/değişikliğini yapabilirsin şöyleki;

      protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {
        var li = e.Item.FindControl("li1") as HtmlGenericControl;
        if (li != null)
        {
          // Attribute değiştirmek için
          //li.Attributes["class"] = "yapmakİstediğinClassAdı";
          // Attribute eklemek için (senin örneğin için uygun olan bu)
          li.Attributes.Add("class", "eklemekİstediğinClassAdı");
        }
      }  Jesus Promised The End Of All Wicked People, ODIN Promised The End Of All Ice Giants. I Don't See Many Ice Giants Around... exe[nokta]cute[at]live[nokta]com

  • Düzenleyen Exe.Cute 31 Ekim 2012 Çarşamba 14:15 Hata Giderildi (li tagi için runat="server" eklendi)
  • Yanıt Olarak Öneren fsem 31 Ekim 2012 Çarşamba 15:34
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ali Rıza İnceoğlu 1 Kasım 2012 Perşembe 07:51
  • Yanıt İşaretini Geri Alan Ali Rıza İnceoğlu 1 Kasım 2012 Perşembe 07:51
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ali Rıza İnceoğlu 6 Kasım 2012 Salı 15:23
  31 Ekim 2012 Çarşamba 12:26

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba Gıcı;

  Bulmak istediğin <li> tagine bir id ver (örnekte ben li1 dedim)

  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" OnItemDataBound="Repeater1_ItemDataBound">
        <ItemTemplate>
          <li id='li1' runat="server"> <%--GİBİ--%>
          <a href="#">
            <%#Eval("UrunKategori"+Session["dil"]) %></a>
            <asp:Repeater ID="rptSubList1" runat="server" OnItemDataBound="rptSubList1_ItemDataBound">
              <HeaderTemplate>
                <ul>
              </HeaderTemplate>
              <ItemTemplate>
                <li><span>
                  <asp:Literal ID="ltrSublink" runat="server"></asp:Literal></span></li>
              </ItemTemplate>
              <FooterTemplate>
                </ul>
              </FooterTemplate>
            </asp:Repeater>
          </li>
        </ItemTemplate>
        <FooterTemplate>
        </FooterTemplate>
      </asp:Repeater>

  daha sonra apsx.cs sayfanda  Repeater1_ItemDataBound eventi içinde

  bu <li> tagini yakalayıp gerekli attribute eklemesini/değişikliğini yapabilirsin şöyleki;

      protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {
        var li = e.Item.FindControl("li1") as HtmlGenericControl;
        if (li != null)
        {
          // Attribute değiştirmek için
          //li.Attributes["class"] = "yapmakİstediğinClassAdı";
          // Attribute eklemek için (senin örneğin için uygun olan bu)
          li.Attributes.Add("class", "eklemekİstediğinClassAdı");
        }
      }  Jesus Promised The End Of All Wicked People, ODIN Promised The End Of All Ice Giants. I Don't See Many Ice Giants Around... exe[nokta]cute[at]live[nokta]com

  • Düzenleyen Exe.Cute 31 Ekim 2012 Çarşamba 14:15 Hata Giderildi (li tagi için runat="server" eklendi)
  • Yanıt Olarak Öneren fsem 31 Ekim 2012 Çarşamba 15:34
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ali Rıza İnceoğlu 1 Kasım 2012 Perşembe 07:51
  • Yanıt İşaretini Geri Alan Ali Rıza İnceoğlu 1 Kasım 2012 Perşembe 07:51
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ali Rıza İnceoğlu 6 Kasım 2012 Salı 15:23
  31 Ekim 2012 Çarşamba 12:26
 • Null geliyor sürekli çalısmadı
  31 Ekim 2012 Çarşamba 13:24
 • Tekrar Merhaba Gıcı;

  Benim hatam <li> tagine

  runat = "server"
  eklemeyi unutmuşum, bunu eklersen çalışacaktır. Üstteki kod bloğunuda düzeltiyorum.


  Jesus Promised The End Of All Wicked People, ODIN Promised The End Of All Ice Giants. I Don't See Many Ice Giants Around... exe[nokta]cute[at]live[nokta]com

  31 Ekim 2012 Çarşamba 13:59