none
ASP.NET kod tarafında modal post işlemi ??? RRS feed

  • Genel Tartışma

  • Merhabalar, aşağıda ki kod örneği ile bir sayfadan bir adrese veri post edebiliyor ve post edilen sayfaya gidebiliyorum.

    Fakat benim istediğim button_click olayında post edilen sayfayı kapatmadan diğer sayfayı modal popup olarak açmak ve post edilen değerleri modal içinde göstermek.

    string formId = "myForm1"; StringBuilder htmlForm = new StringBuilder(); htmlForm.AppendLine("<html>"); htmlForm.AppendLine("<head>"); htmlForm.AppendLine("</head>"); htmlForm.AppendLine(String.Format("<body onload='document.forms[\"{0}\"].submit()'>", formId)); htmlForm.AppendLine(String.Format("<form id=\"{0}\" method=\"POST\" action=\"{1}\">", formId, "http://www.siteadi.com")); htmlForm.AppendLine("<input type=\"hidden\" name=\"send1\" value=\"" + TextBox1.Text + "\"/>"); htmlForm.AppendLine("<input type=\"hidden\" name=\"send2\" value=\"" + TextBox2.Text + "\"/>"); htmlForm.AppendLine("</form>"); htmlForm.AppendLine("</body>"); htmlForm.AppendLine("</html>"); Response.Write(htmlForm.ToString()); Response.End();


    20 Haziran 2017 Salı 14:12