none
textbox yazılan dosya ismi ile excel verilerini çekmek RRS feed

 • Soru

 • merhaba arkadaşlar

   private void RECETECAGIR_Click(object sender, EventArgs e)
          {
               openFileDialog.Title = "belge seçiniz...";
              openFileDialog.Filter = "excel 2003 dosyaları (*xls)|*.xls|excel 2007 dosyaları *xlsx|*.xlsx";
              openFileDialog.FilterIndex = 1;
              if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.Cancel)
                  MessageBox.Show("reçete seçilmedi");
              else
              {
                  Calistir(openFileDialog.FileName);
              }

          }

  yukarı dakı kod ile excel dosyasını çağırabiliyorum. degerleride alabiliyorum. Ama şimdi pencere açılmadan textbox a yazılan excel dosyası ismi ile butona bastığım anda değerleri hiçbir pencere açılmadan transfer yapmak istiyorum.


  • Düzenleyen symkontrol 18 Ağustos 2016 Perşembe 18:02
  18 Ağustos 2016 Perşembe 17:42

Yanıtlar