none
C# anlık oluşturulan buton Birden fazla veri çekme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Anlık oluşturduğum butona Masa Numarasını getirebiliyorum fakat o masada adisyon varsa Adisyon Toplamını da Getirmek istiyorum. Bunu bir türlü yapamadım. Kafayı yemek üzereyim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Yazdığım kodlar aşağıdaki gibidir.

  panel_masalar.Controls.Clear();
        bool kontrolum = true;
        SqlCommand komutum = new SqlCommand();
        komutum.Connection = SqlClass.Baglan;
        komutum.CommandText = "Select * From TBL_MASA ";
        SqlClass.Baglan.Open();
  
        SqlDataReader okur = komutum.ExecuteReader();
        {
          kontrolum = true;
          SqlClass.Baglan.Close();
          if (kontrolum == true)
          {
            SqlClass.Baglan.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select * From TBL_MASA where DepartmanAdi='"+txt_DepartmanAdi.Text+"' ", SqlClass.Baglan);
            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
              
              Button Masa = new Button();
              Controls.Add(Masa);
              Masa.ForeColor = Color.BlueViolet;
              Masa.Image = Image.FromFile("Masadetay1.png");
              Masa.ImageAlign = ContentAlignment.TopLeft;
              Masa.TextAlign = ContentAlignment.TopCenter;
              Masa.ForeColor = Color.Black;
              Masa.Text = String.Concat("" + dr["MasaAdi"]);
              
              Masa.Size = new System.Drawing.Size(120, 80);
              Masa.AutoSize = false;
              int newSize = 8;
              Masa.Font = new Font(Masa.Font.FontFamily, newSize);
              Masa.ForeColor = Color.Black;
              Masa.Location = new Point(10, 10);
              Masa.Tag = Convert.ToInt32(dr["id"]);
              Masa.Click += new EventHandler(Masa_Click);
              panel_masalar.Controls.Add(Masa);
              
            }
            SqlClass.Baglan.Close();
          }
        }


  19 Mart 2019 Salı 01:06

Yanıtlar

 • Masa.Text = String.Concat("" + dr["MasaAdi"]);

  yerine,

  Masa.Text = String.Format("{0} ({1:#,##0.00} TL)", dr["MasaAdi"], dr["Toplam"]);
  
  // "Toplam" yerine tablonuzdaki 
  // adisyon toplamı kolonunun adını yazın.

  yazın.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Chenk83 20 Mart 2019 Çarşamba 12:01
  19 Mart 2019 Salı 06:48

Tüm Yanıtlar

 • Yazdığınız kodda SQL injection açığı var gidermek için parametre kullanın.Ayrıca adisyon toplamınıda mı button.text özelliğine yazacaksın ? Bana fazla karışık oluyor gibi geldi onun yerine kendin bir user control oluştursan daha şık durabilir. 
  19 Mart 2019 Salı 06:08
 • Masa.Text = String.Concat("" + dr["MasaAdi"]);

  yerine,

  Masa.Text = String.Format("{0} ({1:#,##0.00} TL)", dr["MasaAdi"], dr["Toplam"]);
  
  // "Toplam" yerine tablonuzdaki 
  // adisyon toplamı kolonunun adını yazın.

  yazın.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Chenk83 20 Mart 2019 Çarşamba 12:01
  19 Mart 2019 Salı 06:48
 • Merhaba,

  Nasıl yapacağım hakkında bilgi verebilirseniz denerim hocam

  20 Mart 2019 Çarşamba 12:04
 • Hocam bu şekilde geliyor ama ben butona tıkladığımda S01 17,00TL geliyor bunu sadece S01 olarak getirebilir miyim?
  20 Mart 2019 Çarşamba 12:35