none
The process cannot access the file 'C:\rapor.pdf' because it is being used by another process. hatası RRS feed

 • Soru

 • merhaba.

  c# crystal report üzerinden rapor alıp bunu e mail ile gönderen bir proje üzerinde çalışıyorum.

  form çalıştığında formumun load unda rapor çalışıyor. button ile de bu raporu pdf e çevirip mail atabiliyorum. fakat formu kapatmadan tekrar mail buttonunu tıkladığımda "The process cannot access the file 'C:\\rapor.pdf' because it is being used by another process." hatasını alıyorum. sorunun çözümü için yardım rica ederim.

  kodlarım:                                       

          ReportDocument cryRpt;
          string pdfFile = "C:\\rapor.pdf";
          string subject = "Barem Listesi Raporu";

          public frmBaremListesi_raporu()
          {
              InitializeComponent();
          }

          private void frmBaremListesi_raporu_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              cryRpt = new ReportDocument();
              cryRpt.Load("C:\\Documents and Settings\\My Pc\\Belgelerim\\Visual Studio 2010\\Projects\\deneme\\Raporlar\\crBaremListesi_raporu.rpt");      

              crwBaremListesi_raporu.ReportSource = cryRpt;
              crwBaremListesi_raporu.Refresh();

          }

          private void btnMailGonder_Click(object sender, EventArgs e)
          {

              ExportOptions CrExportOptions;
              DiskFileDestinationOptions CrDiskFileDestinationOptions = new DiskFileDestinationOptions();
              PdfRtfWordFormatOptions CrFormatTypeOptions = new PdfRtfWordFormatOptions();
              CrDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = pdfFile;
              CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;
              CrExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
              CrExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat;
              CrExportOptions.DestinationOptions = CrDiskFileDestinationOptions;
              CrExportOptions.FormatOptions = CrFormatTypeOptions;
              cryRpt.Export();

              FeMail.mailGonder(pdfFile, subject);

     public static void mailGonder(String Dosya, String subject)
          {
              SqlConnection conn = new SqlConnection(util.ConnectionString);

              SqlCommand comm = new SqlCommand("select * from mail", conn);

              if (conn.State == ConnectionState.Closed)
                  conn.Open();

              SqlDataReader dr = comm.ExecuteReader();

              while (dr.Read())
              {
                  //EeMail mailGonder = new EeMail();
                  string Id = dr["mailId"].ToString();
                  string hesapAdi = dr["hesapAdi"].ToString();
                  string kullaniciAdi = dr["kullaniciAdi"].ToString();
                  string sifre = dr["sifre"].ToString();
                  string secim = dr["sunucu"].ToString();
                  string ipNo = dr["ipNo"].ToString();
                  string portNo = dr["port"].ToString();
                  string sunucu = dr["sunucu"].ToString();

                  string mail1 = dr["mailAdresi1"].ToString();
                  
                  MailMessage e_posta = new MailMessage();
                  e_posta.From = new MailAddress(kullaniciAdi, hesapAdi);
                  e_posta.To.Add(mail1);


                  e_posta.IsBodyHtml = true;
                  e_posta.Subject = subject;
                  e_posta.Body = "Rapor Ektedir...";

                  e_posta.Attachments.Add(new Attachment(Dosya));

                  SmtpClient smtp = new SmtpClient();
                  smtp.EnableSsl = true;
                  smtp.Credentials = new NetworkCredential(kullaniciAdi, sifre);
                  smtp.Port = Convert.ToInt32(portNo);
                  smtp.Host = sunucu;
                  smtp.Send(e_posta);
                  MessageBox.Show("Email Gönderilmiştir.", "Bilgilendirme Penceresi");

              }

  28 Haziran 2016 Salı 07:55

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • şimdi hatada şunu diyor.

  C:\\rapor.pdf Dosyası hala kullandığı için erişim sağlayamıyorsun.  mail gönderimi bittikten sonra dosyayı sile bilirsin.

  string path = @"c:\rapor.pdf";

  if (File.Exists(path))
  {
      File.Delete(path);
  }
  28 Haziran 2016 Salı 08:24
 • ok fakat bu seferde aynı hatayı

  File.Delete(path); 

  kısmında alıyorum

  28 Haziran 2016 Salı 08:33
 • Merhaba Close methodunu kullanmanız gerekmekte. Ayrıntılı bilgi için https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms225490(VS.80).aspx adresine bakabilirsiniz. Mevcut raporunuz oluşturulduktan sonra hala aktıf durumda kapatma ıstegı gonderdıkten sonra istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.
  28 Haziran 2016 Salı 08:36
 • evet ben sadece dosya silme kodunu verdim.

   cryRpt.Export();  Sonra 

  cryRpt.Close();
  cryRpt.Dispose(); 

  yazıp dener misin. 


  • Düzenleyen A_BLR 28 Haziran 2016 Salı 08:44
  • Yanıt Olarak Öneren A_BLR 28 Haziran 2016 Salı 10:15
  28 Haziran 2016 Salı 08:42
 • cryRpt.Export();           
  FeMail.mailGonder(pdfFile, subject);
  cryRpt.Close();  

  Şeklinde olduğunda  CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions; kısmında geçersiz rapor yolu hatası veriyor

   cryRpt.Export();
   FeMail.mailGonder(pdfFile, subject);
   cryRpt.Close();
   cryRpt.Dispose();

  şekilnde olunca da CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;  kısımında Object reference not set to an instance of an object. hatası veriyor 

  28 Haziran 2016 Salı 09:11

 • Close() Komutu İşlemi kapatır.

  Disponse() ise Bellekten atar.  dosyayı bellekten attığı için bulamıyor. sadece kapatıp dener misin.

  telefondan bakıyorum kodları hepsini göremiyorum. bilgisayar başına geçince bakacağım

  28 Haziran 2016 Salı 09:20
 • sadece close()

  yazığımda

  CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions; kısmında geçersiz rapor yolu hatası veriyor

  28 Haziran 2016 Salı 09:23
 • TeamVier ile bağlanılıp sorun çözülmüştür.
  28 Haziran 2016 Salı 10:23