none
rol kontrolü sayfa gösterme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • mvc de rol tablosuda roller tanımlı ve rol tanımına göre sayfalarda gosterilmemesi gereken kategoriler bunu basıl yapabilim ben söyle bir basit şekilde düşündğüm ancak sonuç alamadım farklı bir yok varmı acaba..

  sessionkontrol.

  public class SessionAttirbute:FilterAttribute,IActionFilter
    {
      public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext)
      {
        HttpContextWrapper wrapper = new HttpContextWrapper(HttpContext.Current);
        var sessionkontrol = filterContext.HttpContext.Session["E_Posta"];
        if (sessionkontrol==null)
        {
          filterContext.Result = new RedirectToRouteResult(new RouteValueDictionary {{"controller","Login"},{"action","Index"} });
        }
      }
  
      public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
      {
      }
    }


  login kontolu 

   [HttpPost]
      public ActionResult Index(tbl_Kullanici p)
      {
        var sorgu = db.tbl_Kullanici.FirstOrDefault(s=>s.E_Posta==p.E_Posta && s.Sifre==p.Sifre);
        if (sorgu!=null)
        {
          if (sorgu.YetkiID=1 || sorgu.YetkiID==4)
          {
            Session["E_Posta"] = sorgu.E_Posta;
            return RedirectToAction("Index", "Islemler");
          }
          ViewBag.Mesaj = "Yetkisiz Kullanıcı";
        }
        ViewBag.Mesaj = "Kullanıcı Yok";
        return View();
  
      }

  Islem Controller

   public class IslemlerController : Controller
    {
     SIS.Data.Model.SISEntities db =new  SIS.Data.Model.SISEntities();
      [SessionAttirbute]
      public ActionResult Index()
      {
        var s = db.tbl_Kullanici.Where(p=>p.YetkiID==1);
        return View(s);
      }
  
    }

  viewde gelen rol ID sine gorstemek istediğim kısım bu rolID farklı gelince görülmesin istemiyorum ancak yine gelen ID ne olursa olsun gösteriyor bunu nasıl engelleye bilirim

   

  @model SIS.Data.Model.tbl_Kullanici

  @if (Model.YetkiID==1) { <li class="open"> <a href="javascript:;"> <i class="icon-folder"></i> <span class="title">Multi Level Menu</span> <span class="arrow open"></span> </a> <ul class="sub-menu" style="display: block;"> <li class="open"> <a href="javascript:;"> <i class="icon-settings"></i> Item 1 <span class="arrow open"></span> </a> <ul class="sub-menu" style="display: block;"> <li class="open"> <a href="javascript:;"> <i class="icon-user"></i> Sample Link 1 <span class="arrow open"></span> </a> <ul class="sub-menu" style="display: block;"> <li> <a href="#"><i class="icon-power"></i> Sample Link 1</a> </li> <li> <a href="#"><i class="icon-paper-plane"></i> Sample Link 1</a> </li> <li> <a href="#"><i class="icon-star"></i> Sample Link 1</a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#"><i class="icon-camera"></i> Sample Link 1</a> </li> <li> <a href="#"><i class="icon-link"></i> Sample Link 2</a> </li> <li> <a href="#"><i class="icon-pointer"></i> Sample Link 3</a> </li> </ul> </li> <li> <a href="#"> <i class="icon-bar-chart"></i> Item 3 </a> </li> </ul> </li> }
  3 Eylül 2016 Cumartesi 18:42