none
Asp.net Modal'a idye göre veri çekme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba, projemde duyuruların bulunduğu bir alanım var ve bu alanlar veritabanındaki duyurular tablosundan idye göre sıralanıyor. Duyuruları bootstrap modal componentleri içerisinde göstermek istiyorum. Ancak hangi duyuru başlığına tıklasam sadece tablodaki ilk idye göre duyuruları modal içerisinde görebiliyorum. Bu durumda idye göre modal içerisini doldurabilmek için ne yapmalıyım. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkürler.

          protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
          {

              DataSet1TableAdapters.TBL_DUYURUTableAdapter dt = new DataSet1TableAdapters.TBL_DUYURUTableAdapter();
              Repeater1.DataSource = dt.DuyuruListesi();
              Repeater1.DataBind();
              

          }

          public string metin_kisalt_yan(string metin)

          {

              metin = Regex.Replace(metin, @"<(.\n)*?>", string.Empty);

              if (metin.Length > 50) metin = metin.Substring(0, 50);

              metin = metin + "...";

              return metin;

          }

  ---------------------------HTML ALANI---------------------------------------------------

    <div class="row" style="max-height: 415px; overflow-x: scroll;">
                              <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">

                                  <ItemTemplate>
                                     
                                      <!-- akordiyon bölümü -->
                                      <!-- Button trigger modal -->
                                      <div class="mb-0 mt-0 ml-0 mr-0 p-0 col-sm-4">
                                          <div class="card bg-light " style="max-width: 18rem;">
                                              <div class="card-header"><a class="btn"  data-toggle="modal" data-target="#exampleModalCenter"><span style="font-size: 1em;"><%#metin_kisalt_baslik(Eval("DuyuruBasligi").ToString().Trim()) %></span></a></div>

                                          </div>
                                          <div class="card-body">
                                              <b class="card-title"><%#Eval("Duyurid")%> </b>
                                              <h5 class="card-title"><%#((DateTime)Eval("DuyuruTarihi")).ToString("dd/MM/yyyy")%> </h5>
                                              <p class="card-text"><%#metin_kisalt_yan(Eval("DuyuruAciklama").ToString().Trim()) %></p>
                                          </div>
                                      </div>                                      <!-- Modal -->
                                      <div class="modal fade" id="exampleModalCenter" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true">
                                          <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
                                              <div class="modal-content">
                                                  <div class="modal-header">
                                                      <h5 class="modal-title" id="exampleModalLongTitle"><%#Eval("DuyuruBasligi") %></h5>
                                                      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Kapat">
                                                          <span aria-hidden="true">&times;</span>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                  <form>
                                                  <div class="modal-body p-3 m-3">
                                                     <b class="card-title"><%#Eval("Duyurid")%> </b>
                                                      <div class="card-title"><%#((DateTime)Eval("DuyuruTarihi")).ToString("dd/MM/yyyy")%> <span> Tarihli Duyuru</span></div>
                                                      <hr />
                                                      <%#Eval("DuyuruAciklama") %>
                                                  </div>
                                                  <div class="modal-footer">
                                                      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Kapat</button>
                                                      <button type="button" class="btn btn-primary">Detay</button>
                                                  </div>
                                                      </form>
                                              </div>
                                          </div>
                                      </div>


                                      <script type="text/javascript">
                                          $('#myModal').on('shown.bs.modal', function () {
                                              $('#myInput').trigger('focus')
                                              $('#myModal').modal('handleUpdate')

                                          })
                                      </script>

                                      <seperatortemplate><hr /></seperatortemplate>
                                  </ItemTemplate>
                              </asp:Repeater>

  30 Eylül 2019 Pazartesi 19:49