none
datetime picker MYSQL veritabanı kayıt sorunu RRS feed

 • Soru

 • SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=(localdb)\v11.0;Initial Catalog=hekim1;Integrated Security=SSPI");
        con.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO bilgiler6 (tedavi,adi,soyadi,ilet,dipnot,tc,tarih) VALUES ('" + ComboBox1.Text + "','" + TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + TextBox3.Text + "','" + TextBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + dateTimePicker1.text + "')", con);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlanmıştır");;
  
  MYSQL deki veri tipi datetime tarih stunü

  12 Nisan 2014 Cumartesi 21:47

Yanıtlar

 • Alper bey,

  1. Bu MySQL degil SQL server kodu
  2. ASLA ve ASLA bu sekilde SQL yazmayin parametre kullanin. 

  SQL server demek istediginizi farzediyorum:

  using(SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=(localdb)\v11.0;Initial Catalog=hekim1;Integrated Security=SSPI"))
  {
  	SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"INSERT INTO bilgiler6 
  	(tedavi,adi,soyadi,ilet,dipnot,tc,tarih) 
  	VALUES 
  	(@tedavi, @adi, @soyadi, @ilet, @dipnot, @tc, @tarih)", con);
  	
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@tedavi",ComboBox1.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@adi",TextBox1.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@soyadi",TextBox2.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@ilet" ,TextBox3.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@dipnot",TextBox4.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@tc" ,textBox5.Text);
  	cmd.Parameters.AddWithValue("@tarih",dateTimePicker1.Value);
    
  	con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
  	con.Close();
  }
  MessageBox.Show("Kayıt Tamamlanmıştır");

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Burak ORDU 18 Nisan 2014 Cuma 07:45
  12 Nisan 2014 Cumartesi 21:59