none
C# | DataGridView Pdf Oluşturma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Document doc = new Document();
          PdfWriter wri = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(textBox1.Text+".pdf", FileMode.Create));
          doc.Open();
   PdfPTable table = new PdfPTable(dataGridView1.Columns.Count);
  
          for (int j = 0; j < dataGridView1.Columns.Count; j++)
          {
            table.AddCell(new Phrase(dataGridView1.Columns[j].HeaderText));
          }
  
          table.HeaderRows = 1;
  
          for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)
          {
            for (int k = 0; k < dataGridView1.Columns.Count; k++)
            {
              if (dataGridView1[k, i].Value != null)
              {
                table.AddCell(new Phrase(dataGridView1[k,i].Value.ToString()));
              }
            }
          }
  doc.Add(table);
          doc.Close();

  Arkadaşlar neden tablonun tamamı pdf'e gelmiyor?

  4 Aralık 2016 Pazar 11:25

Tüm Yanıtlar

 • for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++) { for (int k = 0; k < dataGridView1.Columns.Count; k++) { if (dataGridView1[k, i].Value != null) { table.AddCell(new Phrase(dataGridView1[k,i].Value.ToString())); } } }

  Burada iki döngüde columns biri rows olmayacakmı alt satırlara nerede iniyor.

  4 Aralık 2016 Pazar 21:44
 • Aynen, Birisi 'rows' olacakmış. Teşekkürler yardımlarınız için.
  6 Aralık 2016 Salı 09:39