none
Veritabanında checkbox çekme RRS feed

 • Soru

 •   

     SQL Server 2008 Kullanıyorum. Checkbox eklediğimde bir sorun görünmüyor. Verileri çektiğimde               argument 1: cannot convert from string to int  hatası alıyorum hatam 

    try
              {
                 CheckBoxDeneme frm7 = new CheckBoxDeneme();
              textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

              frm7.label1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();//arıza
              SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * FROM Tblariza WHERE Id=@id", bag);

              komut.Parameters.AddWithValue("@id", textBox1.Text);

              if (bag.State != ConnectionState.Open)
              {
                  bag.Open();
                  SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
                  while (dr.Read())
                  {

                      frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean("powerBozuk");

                  }
                  dr.Close();

                  frm7.ShowDialog();
              }
              }
              catch (Exception)
              {

                  throw;
              }


  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  19 Eylül 2016 Pazartesi 12:45

Yanıtlar

 • frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean(dr["powerBozuk"]); 

  şeklinde dener misin.

  SqlDataReader.GetBoolean Metodu int türünde değer alan bir metodtur. sen string yazdığın için hata almak tasın.

  https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getboolean(v=vs.110).aspx


  • Düzenleyen A_BLR 19 Eylül 2016 Pazartesi 13:29
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 19 Eylül 2016 Pazartesi 13:36
  19 Eylül 2016 Pazartesi 13:28

Tüm Yanıtlar

 • frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean(dr["powerBozuk"]); 

  şeklinde dener misin.

  SqlDataReader.GetBoolean Metodu int türünde değer alan bir metodtur. sen string yazdığın için hata almak tasın.

  https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getboolean(v=vs.110).aspx


  • Düzenleyen A_BLR 19 Eylül 2016 Pazartesi 13:29
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 19 Eylül 2016 Pazartesi 13:36
  19 Eylül 2016 Pazartesi 13:28
 • frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean(dr["powerBozuk"]); 

  şeklinde dener misin.

  SqlDataReader.GetBoolean Metodu int türünde değer alan bir metodtur. sen string yazdığın için hata almak tasın.

  https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getboolean(v=vs.110).aspx


  hatanın orda kaynaklandiğini sonradan farkettim teşekkür ederim ilgin içinde

  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  19 Eylül 2016 Pazartesi 13:37
 • frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean(dr["powerBozuk"]); 

  şeklinde dener misin.

  SqlDataReader.GetBoolean Metodu int türünde değer alan bir metodtur. sen string yazdığın için hata almak tasın.

  https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getboolean(v=vs.110).aspx


  Ahmet,

  Dogrudan cast etmek daha kolay:

  frm7.checkBox1.Checked = (bool)dr["powerBozuk"]; 

  • Yanıt Olarak Öneren A_BLR 19 Eylül 2016 Pazartesi 14:34
  19 Eylül 2016 Pazartesi 14:21
  Yanıtlayıcı
 • frm7.checkBox1.Checked = dr.GetBoolean(dr["powerBozuk"]); 

  şeklinde dener misin.

  SqlDataReader.GetBoolean Metodu int türünde değer alan bir metodtur. sen string yazdığın için hata almak tasın.

  https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.getboolean(v=vs.110).aspx


  Ahmet,

  Dogrudan cast etmek daha kolay:

  frm7.checkBox1.Checked = (bool)dr["powerBozuk"]; 

  Haklısın abi :)
  19 Eylül 2016 Pazartesi 14:34