none
Resim ismini \ olarak kaydetme RRS feed

 • Soru

 • Firma Değişikliğinden Dolayı Resimlerimini csharp üzerinde indiriyorum

    WebClient webClient = new WebClient();
          
          File.WriteAllBytes(@"C:\Users\Kisisel\Documents\Visual Studio 2013\Projects\ExcelToDownLoadImage\ExcelToDownLoadImage\bin\Debug\"+wp-content/uploads/1957-cruise-ship-757-pax-300-cabins--2.jpg, new System.Net.WebClient().DownloadData("wp-content/uploads/1957-cruise-ship-757-pax-300-cabins--2.jpg));

  resimler indirildikten sonra resmin ismini bu şekilde kaydetmek istiyorum 


  Select Hayat From DevamEdiyor

  6 Aralık 2018 Perşembe 18:59

Yanıtlar

 • Yanlış anlamadıysam dosya ismini \ (backslahs) içinde geçtği şekilde kaydetmek istiyorsun ama Windows'da dosya ve klasör isimleri içinbu tip karakterler reserved character olduğu için isimlendirmede kullanılamazlar. Slahs işaretini - (tire) işareti ile replace edip kullanabilirsin.

  Doğrusu path içinde Windows'un kabul etmeyeceği diğer üst karakterler veya reserved karakterler olabilir, bu durumda gelen path içeriğini regex ile kontrol edip geçersiz karakterleri temizleyip veya değiştirp kaydetmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

  İçinde slash olarak dosya isimleri elbette kaydedilir ama sistem bunu klasör şeklinde algılayıp öyle kaydeder.


  TR| Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz. EN| If this is the answer to your problem, mark "Propose as Answer" and if it is helpful, you can contribute to the workig of the forum by "Voting".


  6 Aralık 2018 Perşembe 21:31