none
C# -da linq to sql ile join - kullanılmış sorguda nasıl numaralama (AsEnumarable) işlemi yapa bilrim? RRS feed

 • Soru

 • Iyi akşamlar. Arkadaşlar c# -da linq to sql kullanarak verileri numaralamak istiyorum (row_number()). Bu işlemi tek bir tablo için böyle yapdım 

  var p = ctx.Products.AsEnumerable()
                     .Select((s, sira_no) => new
                     {
                       s.Id,
                       s.Barcode,
                       s.Product,
                       s.Category,                    
                       satir_no = sira_no + 1
                     });
        

  Buraya kadar güzel. Ama AsEnumarable -i joinlenmiş tabloda nasıl kullana bilirim? Yani bu query-de nasıl yapa bilirim?

   var list = from k in sepet join l in ctx.Products on k.ProductId equals l.Id select new { k.ProductId, l.Barcode, l.ProductName, k.Say, k.Vahid, k.Satis, Cem = Math.Round(k.Say * k.Satis, 2) , satir_no = 1 + 1 };


  28 Mayıs 2016 Cumartesi 20:57

Yanıtlar

 • var c = 0;
  var list = from k in sepet 
  join l in ctx.Products on k.ProductId equals l.Id
  select new { k.ProductId, l.Barcode, l.ProductName, k.Say, k.Vahid, k.Satis, Cem = Math.Round(k.Say * k.Satis, 2) , satir_no = ++c };


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  28 Mayıs 2016 Cumartesi 22:01
  Moderatör