none
Mvc SignalR Anlık Bildirim Entity Framework RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar SignalR ile veritabanında değişiklik olduğu anda sayfada bildirim göstermek istiyorum ama , şöyle yaptım olmadı.

  <script src="~/Scripts/jquery.signalR-2.3.0.js"></script>
  <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="/signalr/hubs"></script>
  
    <script type="text/javascript">
      $(function () {
        var notifications = $.connection.bildirimHub;
        notifications.client.updateMessages = function () {
          ClientControll()
        };
      function ClientControll() {
        $.ajax({
          url: '/Home/VeriGetir',
          contentType: 'application/json; charset=utf-8',
          type: 'GET',
          dataType: 'json',
          success: function (result) {
            alert(result.Mesaj)
          }
        })
      }
    </script>
  public class BildirimHub : Hub
    {    
      public static void SendMessages()
      {
        IHubContext context = GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext<BildirimHub>();
        context.Clients.All.updateMessages();
      }
    }

  public ActionResult VeriGetir()
     {
        var model= context.SignalRTest.OrderByDescending(z => z.Id).FirstOrDefault();
        return Json(model,JsonRequestBehavior.AllowGet); 
        
     }


  30 Eylül 2018 Pazar 16:31

Tüm Yanıtlar