none
Textbox ve text areadan boş değer dönüyor RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, aşağıda gördüğünüz kod blogu ile ail yollamaya çalışıyorum, mail başarılı bir şekilde yollanıyor ancak textboxlardan vb gelen değer okunmuyor, sürekli boş olarak dönüyor ve boş mail atıyor. Html, kodları:

  <fieldset>
  								<div class="clearfix">
  									<label for="name">Yazar<span>ı:</span></label>
  									<div class="input">
  										<input tabindex="1" size="18" id="name" name="name" type="text" value="" runat="server" class="input-xlarge" placeholder="Adınız..."/>
  									</div>
  								</div>
  								
  								<div class="clearfix">
  									<label for="email"><span>Kitap Adı:</span></label>
  									<div class="input">
  										<input tabindex="2" size="25" id="email" name="email" type="text" value="" runat="server" class="input-xlarge" placeholder="Email Adresiniz..."/>
  									</div>
  								</div>
  								
  								<div class="clearfix">
  									<label for="message"><span>Neden çalıntı olduğunu söylüyor/iddia ediyorsunuz?:</span></label>
  									<div class="input">
  										<textarea tabindex="3" class="input-xlarge" id="message" name="body" rows="7" placeholder="Mesajınızı yazın..." runat="server" /></textarea>
  									</div>
  								</div>
  								
  								<div class="actions">
  									<button tabindex="3" type="submit" class="btn btn-inverse" id="MailGonder" onserverclick="MailGonder_ServerClick" runat ="server" >Gönder</button>
  								</div>
  							</fieldset>

  asp kodları:

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        if (!IsPostBack) { }
      }
  
  
      protected void MailGonder_ServerClick(object sender, EventArgs e)
      {
  
  
        string konu = name.Value;
        string mesaj = message.Value;
        try
        {
  
          MailMessage msg = new MailMessage();
          msg.To.Add("deneme@outlook.com");
          MailAddress address = new MailAddress("x@gmail.com");
          msg.From = address;
          msg.Subject = konu;
          msg.Body = mesaj;
  
          SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
          client.EnableSsl = true; 
          
          NetworkCredential credentials = new NetworkCredential("x@gmail.com", "xxx");
          client.Credentials = credentials;
          client.Send(msg);
  
          ;
  
        }
        catch
        {
          //
  
        }

  Bir de verdiği bir diğer hatayı gidermek için şu kısmı eklemiştim:

  <%@ Page EnableEventValidation="false" %>
  Durum biraz acil, yardımcı olabilirseniz, sevinirim.
  22 Mayıs 2015 Cuma 12:39

Tüm Yanıtlar

 • input ve textarea yerine asp:TextBox kullanın;

  <asp:TextBox tabindex="1" size="18" ID="name" runat="server" class="input-xlarge" placeholder="Adınız..." />

  <asp:TextBox TextMode="MultiLine" tabindex="3" class="input-xlarge" ID="message" rows="7" placeholder="Mesajınızı yazın..." runat="server" />

  string konu = name.Text;
  string mesaj = message.Text;

  şeklinde


  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com


  22 Mayıs 2015 Cuma 13:00
  Moderatör
 • Daha önce de denemiştim, yine denedim ama fark etmiyor ne yazık ki... Hala değer dönmüyor.
  22 Mayıs 2015 Cuma 13:12