none
Checked Listbox HK.

  Soru

 • Arkadaşlar bir adet timer ve bir adet checkedlistobox ım var. Timer ın içindeki kodlar aşağıdaki şekilde 


  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
          {

              listBox1.Items.Clear();
              foreach (Process proc in Process.GetProcesses())
              {
                 if (proc.ProcessName == yuklenecekprogramaID.ToString())
                 {
                      listBox1.Items.Add(listeyuklemevar);
                 }
                 else
                 {
                      listBox1.Items.Add(listeyuklemeyok);
                 }

              }
              int sonuc;
              sonuc = listBox1.FindStringExact(listeyuklemevar);
              if (sonuc < 0)
              {
                 prbarKurulum.Value = 100;
                 MessageBox.Show("Kurulum Bitti");
                 timer1.Stop();
                 listBox2.Enabled = true;
              }
              else
              {

                 if (devamediyor==0)
                 {
                      for (int i = 0; i <=50; i++)
                      {
                          Thread.Sleep(50);
                          prbarKurulum.Value = i;
                          label1.Text = "Devam ediyor.. %" + i.ToString(); ;
                          i++;
                          devamediyor++;
                          Application.DoEvents();
                      }
                      

                 }
                      
                      
                
                
                
              }


  Şimdi yapmak istediğim checkedlistboxtan işaretlenen programları sırası ile pc ye kurmak istiyorum. yani timerın içinde, checkedlistboxta seçili olan ilk programı kurup timerın içinde olan MessageBox.Show("Kurulum Bitti"); kısmına ne yazarsam checkedlistboxta seçili olan 2. programın kurulumuna geçebilirim ?
  21 Haziran 2012 Perşembe 06:49

Tüm Yanıtlar

 • merhaba;

  if bloğundansa do while döngüsü içerisine almak ve her kurulum bitişinde bir sonraki checkbox ın işaretli olup olmadığını kontrol ettirmek ve bu işaret değerine göre işlem yaptırmak çok daha iyi olucaktır diye düşünüyorum.

  burada goto anahtar sözcüğü işini görecektir.

  04 Şubat 2013 Pazartesi 01:16