none
İç içe repeater ile Url Routing RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, bir menü tasarlarken ana kategoriler için Url Routing uygulayabiliyorum fakat alt kategoriler için nasıl bir yol izlemek gerekiyor. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.

  Kodlar : 

  <asp:Repeater ID="rptMenu" runat="server" 
                          OnItemDataBound="rptMenu_ItemDataBound">
                          <ItemTemplate>
                              <li class="level1">
                                  <asp:HyperLink ID="hlKategori" runat="server"></asp:HyperLink>
                                  <ul>
                                      <asp:Repeater ID="rptAltKategoriler" runat="server">
                                          <ItemTemplate>
                                              <li class="level2">
                                                  <asp:HyperLink ID="hlAltKategori" runat="server" NavigateUrl='???????????'><%# Eval("alt_KAdi") %></asp:HyperLink>
                                              </li>
                                          </ItemTemplate>
                                      </asp:Repeater>
                                  </ul>
                              </li>
                          </ItemTemplate>
                      </asp:Repeater>

  23 Mayıs 2013 Perşembe 10:44

Tüm Yanıtlar

 • Güncel
  23 Mayıs 2013 Perşembe 13:25
 • Database yapısını bilmediğimizden yanıt vermek zor, Kategoriler tek tabloda mı yani self-referencing mi? yoksa alt kategoriler ayrı tablolarda mı? 

  içteki repeater'i nerde dolduruyorsunuz?

  urlrouting şablonunuz nasıl?


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  23 Mayıs 2013 Perşembe 13:56
  Moderatör
 • Teşekkür ederim cevabın için, 

  Ana kategoriler ile alt kategoriler ayrı tablolarda.

  Aşağıda kodları veriyorum.

  Kodlar : 

  <asp:Repeater ID="rptMenu" runat="server" 
                          OnItemDataBound="rptMenu_ItemDataBound"> 
                          <ItemTemplate> 
                              <li class="level1"> 
                                  <asp:HyperLink ID="hlKategori" runat="server"></asp:HyperLink> 
                                  <ul> 
                                      <asp:Repeater ID="rptAltKategoriler" runat="server"> 
                                          <ItemTemplate> 
                                             <li class="level2"> 
                                                  <asp:HyperLink ID="hlAltKategori" runat="server" NavigateUrl='??????????'><%# Eval("alt_Adi") %></asp:HyperLink> 
                                             </li> 
                                          </ItemTemplate> 
                                      </asp:Repeater> 
                                  </ul> 
                              </li> 
                          </ItemTemplate> 
                      </asp:Repeater> 
  .cs kodları class içinde yazdım 


  SqlConnection conn = baglanti(); 
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_menuGetir", conn); 
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
          DataTable dt = new DataTable(); 
          SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(cmd); 
          Da.Fill(dt); 
          return dt;   itemdatabound için yazdıgım kodlar 

  HyperLink hl = e.Item.FindControl("hlKategori") as HyperLink; 
          hl.Text = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "sayfaAdi").ToString(); 
          RouteValueDictionary parameters = new RouteValueDictionary() 
          { 
              { "seo",DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "seo").ToString() } 
          }; 
          VirtualPathData path = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(null, "Kategoriler", parameters); 
          hl.NavigateUrl = path.VirtualPath; 


          Repeater rp = (Repeater)e.Item.FindControl("rptAltKategoriler"); 
          SqlConnection conn = fonksiyonlar.baglanti(); 
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_altkategorigetir", conn); 
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
          if (conn.State == ConnectionState.Open) 
          { 
              conn.Close(); 
          } 
          try 
          { 
              conn.Open(); 
              cmd.Parameters.AddWithValue("@alt_BagliKatID", Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "sayfaID").ToString())); 
              SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
              rp.DataSource = dr; 
              rp.DataBind(); 
              if (dr.Read()) 
              { 
                 HyperLink hls = e.Item.FindControl("hlAltKategori") as HyperLink; 
                 RouteValueDictionary parameterss = new RouteValueDictionary() 
                 { 
                      { "alt_Seo",DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "alt_Seo").ToString() } 
                 }; 
                 VirtualPathData paths = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(null, "AltKategori", parameterss); 
                 hls.NavigateUrl = paths.VirtualPath; 
              } 
          } 
          catch (Exception ex) 
          { 
              Response.Write("Hata Oluştu :" + ex.Message); 
          } 
          finally 
          { 
              conn.Close(); 
              conn.Dispose(); 
          } 

  23 Mayıs 2013 Perşembe 14:27