none
noktalı sayı RRS feed

 • Soru

 •          if (comboBox1.Text == "TOP" || comboBox1.Text == "ORT" || comboBox1.Text == "MAX" || comboBox1.Text == "MIN")
                      {
                          columnData1 = (from DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows where row.Cells[1].FormattedValue.ToString() != string.Empty select Convert.ToInt32(row.Cells[19].FormattedValue)).ToArray();

                      }

                      if (comboBox1.Text == "TOP")
                      {

                              ToplamDebi1.Text = columnData1.Sum().ToString();
                          }

                          if (comboBox1.Text == "ORT")
                          {

                              ToplamDebi1.Text = columnData1.Average().ToString();

                          }

                          if (comboBox1.Text == "MAX")
                          {

                              ToplamDebi1.Text = columnData1.Max().ToString();

                          }

                          if (comboBox1.Text == "MIN")
                          {

                              ToplamDebi1.Text = columnData1.Min().ToString();
                          }

                      /////////////////////////

  noktalı değer yazamıyorum   ToplamDebi1.Text içine yardımcı olabilirseniz sevinirim

  25 Mart 2020 Çarşamba 11:28

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar