none
Delegate Bağlı Event Oluşturma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Arkadaşlar merhaba;

  Benim yapmak istediğim bir From içerisinde bir tane delegate oluşturup buna bağlı bir tane de event oluşturmak ve button Click event'ına; bu tanımladığım Delegate Event'i vererek bunu farklı bir sayfadan tetikletmek. Yani ilk Form'dan diğer Formu be şekilde tetikletmek istiyorum. Fakat Button Click event'inden tetikletince "Nesne başvurusu bir nesnenin öğresine ayarlanmadı hatası alıyorum." Neden oluşturmuyor anlayamadım. Kod şu şekilde yardımcı olursanız sevinirim.

  //FORM2'den FORM1'e tetikletmek istiyorum.
  
  //FORM2'de kod şöyle
  
   public delegate void trigger();
  public event trigger formTrigger;
  
  private void btnDelegate_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        formTrigger();
      }
  
  //FORM1 kodu şöyle
  
  public Form1()
      {
        ((Form2)Application.OpenForms["Form2"]).formTrigger += Form1_formTrigger; //Form1 Constructur'ında Event oluşturuyorum
  
        InitializeComponent();
      }
  
      private void Form1_formTrigger() //Oluşturulan Event
      {
        MessageBox.Show("sae");
      }

  12 Ocak 2020 Pazar 11:25