none
türkçe karakter RRS feed

 • Genel Tartışma

 •   private void btnKareKod_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              pctQRResim.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
              StringBuilder bld = new StringBuilder();
              bld.Append(txtAd.Text);
              bld.AppendLine();
              bld.Append(dtDogumTar.Value.ToShortDateString());
              bld.AppendLine();
              bld.Append(cmblller.Text);// combo boxlarda yazanı al
              bld.Append(cmbBox1.Text);// combo boxlarda yazanı al
              pctQRResim.Image = QrCodeCreate(bld.ToString());
          }
         public Image QrCodeCreate(String Cevrilecekolan)
          {
          Türkçe karaktert nasıl yazabilirim
                  QRCodeEncoder encoder = new QRCodeEncoder();
              Image img = encoder.Encode(Cevrilecekolan);
              return img;

          }
  20 Haziran 2020 Cumartesi 18:47

Tüm Yanıtlar

 • Sn. yasinakar

  Projeniz hakkında daha fazla bilgi,  paylaşırsanız belki yardımcı olabiliriz. 


  Birinin cevabı size yardımcı oldu ise, lütfen "Yanıt Olarak Öner" veya "Yanıt Olarak İşaretle" olarak işaretlemeyi ve "Oy" vermeyi unutmayınız. Burada sağlanan tüm görüşler, kişiseldir ve Microsoft'un konumunu temsil etmemektedir. Tüm bilgiler hazır olarak temin edilmektedir ve herhangi bir garanti vermemektedir.

  21 Haziran 2020 Pazar 16:18
  Moderatör