none
Repeater icerisinde coklamıs oldugum button ve textbox icerisindeki degeri okuma RRS feed

 • Soru

 • Repeater icerisinde
  surekli coklamıs oldugum textbox ve buttonum bulunmakta.

  buttona bastıgımda bu textbox'ın içerisindeki degeri okumak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  21 Şubat 2013 Perşembe 12:33

Yanıtlar

 • protected void Repeater1_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "cmdSepet") { Textbox txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtSepet") if(txt!=null)

  {

  if(!string.IsNullOrEmpty(txt.Text))

  {

  string deger = txt.Text;

  }

  } } }

   

  bunyaminabay.com
  • Düzenleyen Bünyamin 21 Şubat 2013 Perşembe 22:02
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ersin KARTAL 22 Şubat 2013 Cuma 06:36
  21 Şubat 2013 Perşembe 21:59

Tüm Yanıtlar

 •  <asp:Button ID="cmdOnayButton" runat="server" Text="Onay Ver"  CommandName="cmdSepet"  CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "SIPARISNO")%> ' /> buttondaki degeri bu sekilde okuyorum ama textboxdaki degeri okuyarmıyorum
  21 Şubat 2013 Perşembe 12:38
 • Repeater item ları arasında dolaş, hangi satırdaki textboxın değerini almak istiyorsan, item.findControl ile bulup değerini al.

  Burak SARICA

  21 Şubat 2013 Perşembe 13:11
 • protected void Repeater1_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "cmdSepet") { Textbox txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtSepet") if(txt!=null)

  {

  if(!string.IsNullOrEmpty(txt.Text))

  {

  string deger = txt.Text;

  }

  } } }

   

  bunyaminabay.com
  • Düzenleyen Bünyamin 21 Şubat 2013 Perşembe 22:02
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ersin KARTAL 22 Şubat 2013 Cuma 06:36
  21 Şubat 2013 Perşembe 21:59