none
StreamWriter ile text yazamama sorunu RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar,

  Catch'e düşen bir string'i bir text dosyasına yazdırmak istiyorum. Tüm izinleri ve yetkileri everyone olarak ayarlamama rağmen bir türlü yazamıyor. Acaba path'de mi bir sorun var?

  StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\inetpub\wwwroot\App_Data\Thy\ThyError.txt", true);
                        sw.WriteLine(DateTime.Now.ToString("ddMMyyyy"));
                        sw.WriteLine(ResultStr);
                        sw.Flush();
                        sw.Close();

  Teşekkürler.
  15 Ekim 2012 Pazartesi 08:07

Yanıtlar

 • İzinlerle ilgili olması yüksek ihtimal. Yukarıdaki kodunu try-catch bloğuna alırsan daha spesifik bir hata mesajı alırsın. Dosyayı izin sorunu olmayan bir yere (Masaüstü,Belgelerim vs.) yazdır o zaman belli olur.

  string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/App_Data/file.txt");
  Stream writer = new FileStream(path, FileMode.Create);
  15 Ekim 2012 Pazartesi 08:39