none
Mvc Json Chart RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, json ile veriyi çekmekteyim. Kendo chart pie kullanmaktayım. Ancak value değerini getirdiğim veriden gösteremiyorum. Gelen veriyi consol log'da izliyorum doğru geliyor

  <body>
    <div id="example">
      <div class="demo-section k-content wide">
        <div id="chart"></div>
      </div>
      <script>
  
  
          var netList = JSON.parse('@Html.Raw(Json.Encode(Model))');
          var SeriesOgrenci = [];
          var SeriesYokyazilma = [];
          var Seriesodev = [];
          var Seriesbirebir = [];
          var Seriesgorusme = [];
  
          $.each(netList, function (index, item) {
            SeriesOgrenci.push(item.OGRENCI_AD_SOYAD);
            SeriesYokyazilma.push(item.yokyazilma);
            Seriesodev.push(item.odevyapmadi);
            Seriesbirebir.push(item.birebir);
            Seriesgorusme.push(item.gorusmesayisi);
        });
        var deneme = [SeriesYokyazilma];
        console.log(deneme[0])
          var data = [
            {
              "source": "Devamsızlık",
              "percentage": deneme,
              "explode": true
            },
            {
              "source": "Geç Geldi",
              "percentage": 2
            },
            {
              "source": "Ödev Yapmadı",
              "percentage": 5
            }
  
          ];
          debugger
          function createChart() {
            $("#chart").kendoChart({
              title: {
  
              },
              legend: {
                position: "bottom"
              },
              dataSource: {
                data: data
              },
              seriesDefaults: {
                labels: {
                  visible: true,
                  background: "transparent",
                  template: "#= category #: \n #= value#%",
                  position: "center",
                }
              },
              series: [{
                type: "pie",
                field: "percentage",
                categoryField: "source",
                explodeField: "explode"
              }],
              seriesColors: ["#03a9f4", "#ff9800", "#fad84a", "#4caf50"],
              tooltip: {
                visible: true,
                template: "${ category } - ${ value }%"
              }
            });
          }
  
        
        $(document).ready(createChart);
        $(document).bind("kendo:skinChange", createChart);
       
      </script>
    </div>
  
  
  </body>


  21 Mayıs 2020 Perşembe 11:50

Yanıtlar

 • var deneme = [SeriesYokyazilma];

  bunu neden böyle yaptın?

  Madem böyle yaptın ;

  "percentage": deneme[0][0],

  bunu neden böyle kullanmıyorsun?

  koda bakınca kafası kesik tavuk gibi...


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Anıl Demirtaş 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:40
  21 Mayıs 2020 Perşembe 12:36
  Moderatör

Tüm Yanıtlar