none
Küçük harfli URL RRS feed

Yanıtlar

 • Global.asax;

    protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
      {
        if (Regex.IsMatch(HttpContext.Current.Request.Url.ToString(), @"[A-Z]"))
        {
          String lower = HttpContext.Current.Request.Url.ToString().ToLower();
          HttpContext.Current.Response.Clear();
          HttpContext.Current.Response.Status = "301 Moved Permanently";
          HttpContext.Current.Response.AddHeader("Location", lower);
          HttpContext.Current.Response.End();
        }
      }
  Hallettim. Teşekkürler ilgilendiğiniz için :)

  1 Şubat 2015 Pazar 17:05

Tüm Yanıtlar