none
'cmbKisim2' has a SelectedValue which is invalid because it does not exist in the list of items. RRS feed

 • Soru

 • <asp:TemplateField HeaderText="Bölümü" SortExpression="KisimID">
      <EditItemTemplate>
           <asp:DropDownList ID="cmbKisim2" runat="server" DataSourceID="sqlKisim"
                       DataTextField="Adi" DataValueField="KisimID"
                        SelectedValue='<%# Eval("Adi") %>'  AppendDataBoundItems="true">
            </asp:DropDownList>
      </EditItemTemplate>
      <ItemTemplate>
          <asp:Label ID="Label16" runat="server" Text='<%# Eval("Adi") %>'></asp:Label>
                 </ItemTemplate>
      <FooterTemplate >
             <asp:DropDownList ID="cmbKisim" runat="server"  DataSourceID="sqlKisim"
                     DataTextField="Adi" DataValueField="KisimID">
             </asp:DropDownList>

      </FooterTemplate>
  </asp:TemplateField>

  sqlkisim sqşldatasource ise  "SELECT [KisimID], [Adi] FROM [Kisim]" şeklinde.kayıt eklemede sorun yok ama edit yapmak istediğimde

  "'cmbKisim2' has a SelectedValue which is invalid because it does not exist in the list of items." bu hatayı alıyorum.

  gridview sqldatasource ise

  SELECT Talep.TalepID, Talep.Aciklama, Talep.Miktar, Talep.Birimi, Talep.OnayVarMi, CONVERT (varchar, Talep.SantiyeTarihi, 103) AS STarihi, Talep.KaliteKontrol, Talep.KullanimYeri, Talep.Notu, Talep.FormID, Kisim.Adi, Masraf.MasrafAdi  FROM Talep LEFT OUTER JOIN Masraf ON Talep.MasrafID = Masraf.MasrafID LEFT OUTER JOIN Kisim ON Talep.KisimID = Kisim.KisimID

  bu şekilde. comboboxta  selected value yaptıramıyorum lütfen yardım.

                     
  24 Kasım 2014 Pazartesi 13:35

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • DataValueField="KisimID"
                        SelectedValue='<%# Eval("Adi") %>'

  Burasi celiskili.

  24 Kasım 2014 Pazartesi 13:44
 • şöyleki..

  Gosterilen alan isimler ama alınacak database kulllanılan alan id . idi

  yani Talep Tablosu

  TalepID, Aciklama, Miktar,Birimi, OnayVarMi, CONVERT (varchar, Talep.SantiyeTarihi, 103) AS STarihi, KaliteKontrol, KullanimYeri, Notu, FormID, KisimID, MasrafID  şeklinde. gridview bunu listeliyor.

  haliyle kısımID yada MAsrafId yi kullanıcıya Id şeklinde degilde isimleri ile listeletiyorum.

  seçilen alanları kaydederken de ID şeklinde kayıt ediyorum

  SELECT Talep.TalepID, Talep.Aciklama, Talep.Miktar, Talep.Birimi, Talep.OnayVarMi, CONVERT (varchar, Talep.SantiyeTarihi, 103) AS STarihi, Talep.KaliteKontrol, Talep.KullanimYeri, Talep.Notu, Talep.FormID, Kisim.Adi, Masraf.MasrafAdi  FROM Talep LEFT OUTER JOIN Masraf ON Talep.MasrafID = Masraf.MasrafID LEFT OUTER JOIN Kisim ON Talep.KisimID = Kisim.KisimID

  cocmbobox ta gösterilen alanlar adi ama seçilen alan KisimID alınacak olduğu için bu şekilde

  nerde tam coxemedim. Adi hanesini koyarsam ID yi nasıl bulacağım?


  • Düzenleyen technozz 24 Kasım 2014 Pazartesi 14:07
  24 Kasım 2014 Pazartesi 14:07
 • Artık anladım bende sorun var, bu işle uğraşanların %99.9999'u Adı yerine Adi yazıyor, demekki anormal olan benim.

  SelectedValue = "KisimID"

  şeklinde olmalı


  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  24 Kasım 2014 Pazartesi 14:17
  Moderatör
 • i kullanmamız eskiden kalma bir ozellik. ne olur ne olmaz ileride export yada cevrim yaparken karakteler bozmasın diye bu sekilde süreki alan isimlerinde turkce harf kullanmama gayretidir.

  daha once buna benzer bir sıkıntı yaşamıştım.

  diğer konuya gelince. olmadı maalesef. tek çarem gridi içinde aynı KisimId alanını kullanıp gizlemek ile başarabildim.

  combobox ın alanlarından bunu becertemedim. fazladan bir alan ekledim.:;(

  24 Kasım 2014 Pazartesi 14:34
 • Önay,

  Adi yazmak daha dogru cunku ilk 127 ASCII karakterini kullaniyor, unicode derdi yok. ı ne yazik ki en problemli karakterlerden birisi. Ben bunu ispat edemem belki ama basa dert :)

  24 Kasım 2014 Pazartesi 14:43
 • bu arada bir soru sorabilirmiyim.

  gridview de footerde alan giriş yapıyorum. sqldatasource da bilgi yok ise gösterilecek alan yok deyip footer de saklanıyor. data girişi alanı bulamıyorm

  nasıl çözmem lazım ?

  24 Kasım 2014 Pazartesi 14:53
 • Bende sorun var işte takılıyorum buna, Adi yazacağıma Name yazarım.

  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  24 Kasım 2014 Pazartesi 17:13
  Moderatör