none
Deleted RRS feed

Yanıtlar

 • SqlConnection connection = new SqlConnection(@"Data Source = ******; Initial Catalog = ****; Trusted_Connection=True");
        SqlCommand command = connection.CreateCommand();
        command.CommandText = "Select Top 5 * From Tablo";
        connection.Open();
        SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
        {
          Controls.Add(new PictureBox() {
            Image = Image.FromStream(new MemoryStream((byte[])reader["Image"]))
          });
        }
        connection.Close();

  şeklinde olabilir

  Herkes mevcut projesi bitince daha iyi ve güvenli kod yazmaya başlayacakmış. Hazır olun Türkiye'de yazılım çağ atlamak üzere


  22 Şubat 2016 Pazartesi 09:25

Tüm Yanıtlar

 • SqlConnection connection = new SqlConnection(@"Data Source = ******; Initial Catalog = ****; Trusted_Connection=True");
        SqlCommand command = connection.CreateCommand();
        command.CommandText = "Select Top 5 * From Tablo";
        connection.Open();
        SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
        {
          Controls.Add(new PictureBox() {
            Image = Image.FromStream(new MemoryStream((byte[])reader["Image"]))
          });
        }
        connection.Close();

  şeklinde olabilir

  Herkes mevcut projesi bitince daha iyi ve güvenli kod yazmaya başlayacakmış. Hazır olun Türkiye'de yazılım çağ atlamak üzere


  22 Şubat 2016 Pazartesi 09:25
 • Bunların veritabanından kayıtlı resmi almakla alakası ne?

  Herkes mevcut projesi bitince daha iyi ve güvenli kod yazmaya başlayacakmış. Hazır olun Türkiye'de yazılım çağ atlamak üzere

  22 Şubat 2016 Pazartesi 10:25