none
XtraMessageBox OK özelliğini türkçe yapabilir miyiz? RRS feed

  • Soru

  • Merhaba Arkadaşlar, Aşağıdaki kodda mesaj olarak Ok dönüyor bunu türkçe olarak değiştirebilir miyiz acaba?

    XtraMessageBox.Show(Message, "BİLGİ",  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2);

    2 Mayıs 2018 Çarşamba 16:34

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar