none
textbox a girilen rakamları veritabanına kaydederken Türkiye telefon numarası formatında, başında 0 olmadan kaydetme... RRS feed

 • Soru

 • textbox a girilen rakamları veritabanına kaydederken Türkiye telefon numarası formatında, başında 0 olmadan kaydetme işlemini nasıl yapabilirim?teşekkürler..

  istediğim sadece araya iki tane boşluk koyacak 1234567890 şeklinde texbox a yazdığında gönder dedikten sonra veritabanına 123 456 7890 şeklinde kaydedecek... bu kadar ;) ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum, araştırınca şunu buldum ve denedim olmadı:

  string s = tbTel.Text;
  s=s.PadLeft(3, ' ');
  ...

  cmd.Parameters.Add("@RzvTel", SqlDbType.Nchar, 12);
  cmd.Parameters["@RzvTel"].Value= s.ToString();

  sanırım 3 karakter sonra boşluk bırakması gerekiyor ancak hem çalışmıyor hem de istediğim şey tam oalrak bu değil zaten...nasıl yapılıyor? teşekkürler...


  Ms. Destiny - Lies/Bout Me (Sexy Body Paint Video)

  Scope Piskopos - Ben 46 Raporlu Bir Deliyim

  Ben başarısız olmadım, sadece işin bu şekilde yapılmayacağının bir çok yolunu buldum ve işin nasıl yapılacağına da bir çok defa yaklaştım.


  13 Ocak 2013 Pazar 00:39

Yanıtlar

 • Bunun bana göre en kolay ve anlaşılır yolu,

  Alter Table Bilgiler
  Add Constraint CK_Telefon 
  Check(
  Telefon Like '([1-9][0-9][0-9]) [0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]')

  şeklinde yazdıgında sqldeki kayıt şekli (212) 445 55 55 şekilde olacaktır.  www.garipadamlar.com - Asp.Net'te Türkçe Kaynağınız

  15 Ocak 2013 Salı 21:05

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba ...

  Sql normel olarak kaydetsin

  
  
  dr["Telefon"].ToString().Substring(3, 3) + " " + dr["Telefon"].ToString().Substring(6, 3),+" "+
  dr["Telefon"].ToString().Substring(9, 6)

  sana başka yöntem veri aldıktan sonra gelen karakter sayısına göre arada boşluk bırak ..


  Eğer buraya bana yardıma geldinse evine dön, ama eğer bu mücadeleyi kendi mücadelenin bir parçası olarak görüyorsan birlikte bir şeyler yapabiliriz. www.guvenlikcim.com www.emedyaweb.com www.tufekciler.com.tr www.forumwin8.com

  14 Ocak 2013 Pazartesi 12:06
 • burda dr ne peki? yani nerden geliyor?

  Ms. Destiny - Lies/Bout Me (Sexy Body Paint Video)

  Scope Piskopos - Ben 46 Raporlu Bir Deliyim

  Ben başarısız olmadım, sadece işin bu şekilde yapılmayacağının bir çok yolunu buldum ve işin nasıl yapılacağına da bir çok defa yaklaştım.

  14 Ocak 2013 Pazartesi 17:52
 • Bunun bana göre en kolay ve anlaşılır yolu,

  Alter Table Bilgiler
  Add Constraint CK_Telefon 
  Check(
  Telefon Like '([1-9][0-9][0-9]) [0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]')

  şeklinde yazdıgında sqldeki kayıt şekli (212) 445 55 55 şekilde olacaktır.  www.garipadamlar.com - Asp.Net'te Türkçe Kaynağınız

  15 Ocak 2013 Salı 21:05
 •  

  cep telefonu için başında 0 olmadan validasyonu için.. ilk sıradaki parantez içindeki 5 cep telefonlarının ilk hanesi sabit telefonlarıda eklemek istersen 1|2|3|4|5 diye ekleyebilirsin

  <asp:TextBox ID="txtPhone" runat="server" ></asp:TextBox>
       <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator2" runat="server" 
           ControlToValidate="txtPhone" Display="None" 
           ErrorMessage="Telefon Numaranız; 10 Haneli Olacak şekilde Giriniz." 
           ValidationExpression="(5)(0|1|3|4|5|)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)"></asp:RegularExpressionValidator>

  16 Ocak 2013 Çarşamba 09:22