none
a href postback RRS feed

 • Soru

 •  <div id="btn">
         <a href="MyPage.aspx?pID=<%# Eval("OID") %>" >Paylaş</a>
        </div>
  
  Yukarıdaki a href oolayında postback olmaması ıcın ne yapamm gerekli aynı sayfaya link veriyorum ?
  
  16 Ağustos 2011 Salı 14:32

Yanıtlar

 • <div id="btn" OnClientClick="return false;">
  <a href="MyPage.aspx?pID=<%# Eval("OID") %>">Paylaş</a>
  </div>
  

   

  yukarıdaki şekilde yapabilirsin..


  If this post answers your question, please click "Mark As Answer". If this post is helpful please click "Mark as Helpful".
  • Yanıt Olarak Öneren MesutPişkin 16 Ağustos 2011 Salı 14:57
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ferhat YURDAKON 18 Ağustos 2011 Perşembe 06:37
  16 Ağustos 2011 Salı 14:56

Tüm Yanıtlar