none
DataGridView 2.Sayfayı Yazdırma Sorunu RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Formumda bir adet DataGrid var. Yazdırma işlemini yaparken, DataGrid'in satır sayısı kadar yazdırıyor ama DataGrid'de çok fazla veri olduğunda 1 sayfasını yazdırıyor. 2.3.4 vs sayfalara geçmiyor. Nasıl halledebilirim?

  Kodlar aşağıda...

  private void pdyazici_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)        {            Font baslik = new Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold);           Font baslik2 = new Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold);         Font govde = new Font("Verdana", 9); 

        SolidBrush sb = new SolidBrush(Color.Black);        StringFormat sFormat = new StringFormat();         sFormat.Alignment = StringAlignment.Near;                       

  e.Graphics.DrawString(DateTime.Now.ToLongDateString(), baslik, sb, 650, 40);           

  e.Graphics.DrawString("ALINACAK SİPARİŞ LİSTESİ", baslik2, sb, 270, 80);           

  e.Graphics.DrawString("Sıra   Müş.No   Adı Soyadı                 Adres                                             Telefon 1                Telefon 2", baslik, sb, 30, 140);   

  e.Graphics.DrawString("----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, 155);            for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)            {                e.Graphics.DrawString((i+1).ToString(), govde, sb, 40, 185 + (i * 50));              e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(), govde, sb, 90, 185 + (i * 50));            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(), govde, sb, 135, 185 + (i*50));              e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString(), govde, sb, 285, 170 + (i * 50));             e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString(), govde, sb, 285, 185 + (i * 50));              e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value.ToString(), govde, sb, 285, 200 + (i * 50));              e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString(), govde, sb, 520, 185 + (i * 50));             e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value.ToString(), govde, sb,  660, 185 + (i * 50));             e.Graphics.DrawString("-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, 210 + (i * 50));            }            }

  private void button33_Click(object sender, EventArgs e)        {            pdDiyalog.ShowDialog();     }
  6 Ekim 2017 Cuma 01:51

Yanıtlar

 • int startRowIndex = 0;
  private void pdyazici_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e) 
     {   
     Font baslik = new Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold);   
     Font baslik2 = new Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold);  
     Font govde = new Font("Verdana", 9); 
  
     SolidBrush sb = new SolidBrush(Color.Black); 
     StringFormat sFormat = new StringFormat();  
     sFormat.Alignment = StringAlignment.Near;   
            
     e.Graphics.DrawString(DateTime.Now.ToLongDateString(), baslik, sb, 650, 40);     
     
     e.Graphics.DrawString("ALINACAK SİPARİŞ LİSTESİ", baslik2, sb, 270, 80); 
       
     e.Graphics.DrawString("Sıra  Müş.No  Adı Soyadı         Adres                       Telefon 1        Telefon 2", baslik, sb, 30, 140);  
     e.Graphics.DrawString("----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, 155);  
  int yPos = 0;   
     for (int i = startRowIndex; i < dataGridView1.Rows.Count; i++) 
        {  
          yPos = 185 + (i - startRowIndex) * 50;
          if (yPos + 25 > e.MarginBounds.Bottom)
          {
            startRowIndex = i;
            e.HasMorePages = true;
            break;
          }   
        e.Graphics.DrawString((i+1).ToString(), govde, sb, 40, yPos);  
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(), govde, sb, 90, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(), govde, sb, 135, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos - 15); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos + 15); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString(), govde, sb, 520, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value.ToString(), govde, sb, 660, yPos); 
        e.Graphics.DrawString("-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, yPos + 25);   
        }    
       }  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...
  6 Ekim 2017 Cuma 09:46

Tüm Yanıtlar

 • int startRowIndex = 0;
  private void pdyazici_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e) 
     {   
     Font baslik = new Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold);   
     Font baslik2 = new Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold);  
     Font govde = new Font("Verdana", 9); 
  
     SolidBrush sb = new SolidBrush(Color.Black); 
     StringFormat sFormat = new StringFormat();  
     sFormat.Alignment = StringAlignment.Near;   
            
     e.Graphics.DrawString(DateTime.Now.ToLongDateString(), baslik, sb, 650, 40);     
     
     e.Graphics.DrawString("ALINACAK SİPARİŞ LİSTESİ", baslik2, sb, 270, 80); 
       
     e.Graphics.DrawString("Sıra  Müş.No  Adı Soyadı         Adres                       Telefon 1        Telefon 2", baslik, sb, 30, 140);  
     e.Graphics.DrawString("----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, 155);  
  int yPos = 0;   
     for (int i = startRowIndex; i < dataGridView1.Rows.Count; i++) 
        {  
          yPos = 185 + (i - startRowIndex) * 50;
          if (yPos + 25 > e.MarginBounds.Bottom)
          {
            startRowIndex = i;
            e.HasMorePages = true;
            break;
          }   
        e.Graphics.DrawString((i+1).ToString(), govde, sb, 40, yPos);  
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(), govde, sb, 90, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(), govde, sb, 135, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos - 15); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value.ToString(), govde, sb, 285, yPos + 15); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString(), govde, sb, 520, yPos); 
        e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[7].Value.ToString(), govde, sb, 660, yPos); 
        e.Graphics.DrawString("-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------", baslik, sb, 30, yPos + 25);   
        }    
       }  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...
  6 Ekim 2017 Cuma 09:46
 • hocam oldu yalnız 2. sayfada 2 adet satır var ama sayfanın altından başlıyor

  Bir de 19 satır olmasına rağmen 13 satır gösteriyor

  6 Ekim 2017 Cuma 10:02
 • Kodunuzda hesaplanan üstten mesafeyi düzenledim. Bu haliyle kullanabilirsiniz...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  6 Ekim 2017 Cuma 10:45