none
split RRS feed

 • Soru

 • 0.0.0.0,"0.255.255.255","ZZ"    csv dosyasında bunun gibi 400.000 tane satır var

  amacım yukarıdaki veriyi 0.0.0.0   0.255.255.255   ZZ    nasıl bir split kullanabilir miyim veya herhangi bir şey?

  11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:14

Yanıtlar

 •     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        string[] rows = File.ReadAllLines(@"C:\file.csv");
        string[] cells;
        dataGridView1.Columns.Clear();
        dataGridView1.Columns.Add("Column1", "IP Adresi");
        dataGridView1.Columns.Add("Column2", "Alt Ağ Maskesi");
        dataGridView1.Columns.Add("Column3", "Değer");
        dataGridView1.Rows.Clear();
        foreach (string row in rows)
        {
          cells = row.Replace("\"", "").Split(',');
          dataGridView1.Rows.Add(cells[0], cells[1], cells[2]);
        }
      }
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Fatih_niyazi_12 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:40
  11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23

Tüm Yanıtlar

 • string[] allLines = File.ReadAllLines("file.csv");// dosyayı System.IO.File ile diziye aktarıyorsun string[] columnTitles = allLines[0].Split('"'); // dizi içerisindeki kelimeleri bölüp yeni bir diziye
  alıyorsun


  Altan Özdemir

  11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
 • Ben split de ( " ) göre böldüm orada (,) de kullanabilirsin . 

  Altan Özdemir

  11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:23
 •     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        string[] rows = File.ReadAllLines(@"C:\file.csv");
        string[] cells;
        dataGridView1.Columns.Clear();
        dataGridView1.Columns.Add("Column1", "IP Adresi");
        dataGridView1.Columns.Add("Column2", "Alt Ağ Maskesi");
        dataGridView1.Columns.Add("Column3", "Değer");
        dataGridView1.Rows.Clear();
        foreach (string row in rows)
        {
          cells = row.Replace("\"", "").Split(',');
          dataGridView1.Rows.Add(cells[0], cells[1], cells[2]);
        }
      }
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Fatih_niyazi_12 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:40
  11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:23
 • var filename = @"c:\csvfiles\file.csv";
  var connString = string.Format(
    @"Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source={0};Extended Properties=""Text;HDR=YES;FMT=Delimited""", 
    Path.GetDirectoryName(filename)
  );
  using (var conn = new OleDbConnection(connString))
  {
    conn.Open();
    var query = "SELECT * FROM [" + Path.GetFileName(filename) + "]";
    using (var adapter = new OleDbDataAdapter(query, conn))
    {
      var ds = new DataSet("CSV File");
      adapter.Fill(ds);
    }
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47