none
textbox ve comboboxı aynı hücreye kaydetme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Bir adet TextBox ve bir adet ComboBox var. Örneğin TextBox = sefa, ComboBox = şahin veritabanına sefaşahin diye kaydedilmesini istiyorum mümkünmüdür ?


  Sefa ŞAHİN sfasahin@outlook.com.tr sefasahinofficial@gmail.com

  3 Eylül 2019 Salı 12:27

Tüm Yanıtlar

 • Ayrı alanlara kaydetseniz göstereceğinizde birleştirilmiş halini gösterseniz daha şık olmaz mı?

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  3 Eylül 2019 Salı 12:34
  Moderatör
 • Mümkün.

  Bahsedilen sınıflara ait Text property'si barındırdıkları string'i size döner.(Örn. Textbox.Text)

  İki string'i birleştirmek içinde + operatörü kullanılır.("ah"+"met"=>"ahmet")

  3 Eylül 2019 Salı 12:35