none
C# - MySql'dan veri çekme (özel) RRS feed

  • Genel Tartışma

  • Programda giris yaparken o satırın İD sinide almasını istiyorum yani söyle göstereyim

    İD | USER NAME | SİFRE | 

    buradaki ID sabit olan ve tek tek artan İD bunu sadece user name ve sifre girerek nasıl kayıt edebiliriz yani o satırın İD sini almak istiyorum ardından o ID başka bir tabloda "accounts" kısmı ile aynı sayı ise olacakları sıralamak istiyorum.

    Yani sizden asıl sorum buradaki ID'yi nasıl alabaileceğim ? 

    6 Nisan 2016 Çarşamba 22:11

Tüm Yanıtlar