none
Veri tabanından gelen değeri değişkene atmak RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Aşağıdaki kodda sqlserverden gelen değeri int bir değişkene atmak istiyorum. Nasıl düzenleyebilirim?

   public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
      {
        int konaklayansayi=0;
        SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM MUSTERI WHERE MUSTERIDURUM=1 AND MUSTERIODAID=" + x, SQLBaglantisi.baglanti);
        if (komut.Connection.State != ConnectionState.Open)
        {
          komut.Connection.Open();
        }
        SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
        konaklayansayi = Convert.ToInt32(dr.Read());
        dr.Close();
        return konaklayansayi;
      }

  6 Ağustos 2019 Salı 20:22

Yanıtlar

 •  public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
      {
        int sonuc;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(@"!Connectionstring!"))
        {
          con.Open();
          using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM MUSTERI WHERE MUSTERIDURUM=1 AND MUSTERIODAID=@para1", con))
          {
            cmd.Parameters.Add("@para1", SqlDbType.Int).Value = x;
            sonuc = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
          
          }
          con.Close();
        }
        return sonuc;
  
      }
  Şöyle birşey.
  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 6 Ağustos 2019 Salı 21:43
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Recep Dogan 7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
  6 Ağustos 2019 Salı 20:56
 • public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
  {
    int konaklayansayi=0;
    using(SqlConnection con = new SqlConnection(SQLBaglantisi.baglanti.ConnectionString))
    using(SqlCommand komut = new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) 
     FROM MUSTERI 
     WHERE MUSTERIDURUM=1 AND 
        MUSTERIODAID=@oda", con))
     {
      komut.Parameters.Add("@oda", SqlDbType.Integer).Value = x;
      con.Open();
      konaklayansayi = Convert.ToInt32(komut.ExecuteScalar());
     con.Close();
     }
        return konaklayansayi;
  }

  Not: Sizin kodunuz da cok yakindi. 

  dr.Read();
  konaklayansayi = Convert.ToInt32(dr[0]);

  Ancak, tek bir deger beklenen durumlarda ExecuteScalar daha uygun.

  Not2: Linq kullanıyor olsaydiniz bu kadar koda gerek yoktu:

  var konaklayansayi = db.Musteri
    .Count(m => m.MusteriOdaID == x && m.Durum);  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  6 Ağustos 2019 Salı 20:57

Tüm Yanıtlar

 •  public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
      {
        int sonuc;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(@"!Connectionstring!"))
        {
          con.Open();
          using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM MUSTERI WHERE MUSTERIDURUM=1 AND MUSTERIODAID=@para1", con))
          {
            cmd.Parameters.Add("@para1", SqlDbType.Int).Value = x;
            sonuc = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
          
          }
          con.Close();
        }
        return sonuc;
  
      }
  Şöyle birşey.
  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 6 Ağustos 2019 Salı 21:43
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Recep Dogan 7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
  6 Ağustos 2019 Salı 20:56
 • public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
  {
    int konaklayansayi=0;
    using(SqlConnection con = new SqlConnection(SQLBaglantisi.baglanti.ConnectionString))
    using(SqlCommand komut = new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) 
     FROM MUSTERI 
     WHERE MUSTERIDURUM=1 AND 
        MUSTERIODAID=@oda", con))
     {
      komut.Parameters.Add("@oda", SqlDbType.Integer).Value = x;
      con.Open();
      konaklayansayi = Convert.ToInt32(komut.ExecuteScalar());
     con.Close();
     }
        return konaklayansayi;
  }

  Not: Sizin kodunuz da cok yakindi. 

  dr.Read();
  konaklayansayi = Convert.ToInt32(dr[0]);

  Ancak, tek bir deger beklenen durumlarda ExecuteScalar daha uygun.

  Not2: Linq kullanıyor olsaydiniz bu kadar koda gerek yoktu:

  var konaklayansayi = db.Musteri
    .Count(m => m.MusteriOdaID == x && m.Durum);  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  6 Ağustos 2019 Salı 20:57
 • Aslında Sorunum şu.

  Odada müşteri kaydı yok ise hesap kapatılsın istiyorum. Örneğin 12 numaralı odada 3 kayıt var ama her seferinde sonuç 1 olarak geliyor. Hangi odayı denediysem sonuç hep 1 oluyor. Aynı sorguyu sql serverda çalıştırıyorum sonuç 3 geliyor. Sizin gönderdiğiniz kodla denedim sonuç değişmedi. acaba kodlarımda mı bir sorun var çözemedim. Bakabilirseniz sevinirim.

  Sayfa Kodu

   protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       
      if (BLLMusteri.BllOdaKonaklayanSayi(12) == 0)
      {
        BLLOda.HesapKapatBLL(Convert.ToInt32(OdaId.Text), Convert.ToInt32(TxtUcret.Text));
        Response.Redirect("default.aspx");
      }
      else
      {
        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "Başarısız", "<script>alert('Hesap Kapatılamadı');</script>");
      }
    }

  BllOdaKonaklayanSayı

   public static int BllOdaKonaklayanSayi(int deger)
      {
        return FacadeMusteri.OdaKonaklayanSayi(deger);
      }

  Facede Katmanı OdaKonaklayanSayı

  public static int OdaKonaklayanSayi(int x)
      {
        int konaklayansayi = 0;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(SQLBaglantisi.baglanti.ConnectionString))
        using (SqlCommand komut = new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) FROM MUSTERI WHERE MUSTERIDURUM=1 AND MUSTERIODAID=@oda", con))
        {
          komut.Parameters.Add("@oda", SqlDbType.Int).Value = x;
          con.Open();
          konaklayansayi = Convert.ToInt32(komut.ExecuteScalar());
          con.Close();
        }
        return konaklayansayi;
      }


  6 Ağustos 2019 Salı 21:18
 • belki de ayni database'e bakmiyorsunuzdur. Calistirmadan once SQL profiler'i calistirip gelen sorguyu inceleyebilir, aynen SSMS'de deneyebilirsiniz.

  isterseniz bir anydesk id verin beraber bakalım.  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  • Düzenleyen CetinBasoz 6 Ağustos 2019 Salı 21:51
  6 Ağustos 2019 Salı 21:50
 • Teşekkür Ederim 
  7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
 • Teşekkür Ederim 
  Halloldu mu?


  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  7 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
 • Evet halloldu şöylek; Dediğiniz gibi SQL profiler'i çalıştırdım. Benim projede ilk yazdığım sorguyu değiştirmeme rağmen sql profillerde eski sorgu çağırdığını tespit ettim. halbuku projeyi defalarca kaydettim kapatıp açtım ama duzelmemişti.  projeyi derleyince düzeldi.
  • Düzenleyen Recep Dogan 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:50
  12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:50