none
MDB de tablo nun field lerinin len uzunlukları RRS feed

Yanıtlar

 • GetOleDbSchemaTable ile bulabilirsiniz. Ornek:

  void Main()
  {
  	string path = @"c:\data\Northwind.mdb";
  	string tableName = "Customers";
  	string colName = "CustomerID"
   DataTable tbl = new DataTable();
  	using (OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + path))
  	{
  		con.Open();
  		tbl = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Columns, new Object[] { null, null, tableName, null });
  		con.Close();
  	}
  	var field = tbl.AsEnumerable().SingleOrDefault(t => t.Field<string>("Column_Name").ToLower() == colName.ToLower());
  	if (field != null)
  	{
  		Console.WriteLine(field.Field<Int64>("CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"));
  	}
  }

  7 Kasım 2016 Pazartesi 12:47
  Yanıtlayıcı

Tüm Yanıtlar

 • MaxLen access'de var mı? Access'de string bir alanın max değeri  zaten ancak 255 karakter olabilir. Bunu da tablo oluşturma sırasında alt tarafta yazar.

  http://pgnchess.com
  http://dergikapaklari.com


  • Düzenleyen Halil TAŞ 7 Kasım 2016 Pazartesi 12:30
  7 Kasım 2016 Pazartesi 12:29
 • GetOleDbSchemaTable ile bulabilirsiniz. Ornek:

  void Main()
  {
  	string path = @"c:\data\Northwind.mdb";
  	string tableName = "Customers";
  	string colName = "CustomerID"
   DataTable tbl = new DataTable();
  	using (OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + path))
  	{
  		con.Open();
  		tbl = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Columns, new Object[] { null, null, tableName, null });
  		con.Close();
  	}
  	var field = tbl.AsEnumerable().SingleOrDefault(t => t.Field<string>("Column_Name").ToLower() == colName.ToLower());
  	if (field != null)
  	{
  		Console.WriteLine(field.Field<Int64>("CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"));
  	}
  }

  7 Kasım 2016 Pazartesi 12:47
  Yanıtlayıcı
 • teşekkür 

  7 Kasım 2016 Pazartesi 15:26