none
T-Sql - XML Veri RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar,

  XML veri okuyorum,içinden iki tane bilgi almam gerekiyor.

  Cevap anahtarı kolonu geliyor.SoruID kolonu NULL geliyor.

  Örnekte SoruID bu nodeden gelmesini istiyorum. <item ident="128416364">

  ident değerini nasıl alabilirim.

  DECLARE @docHandle int
  DECLARE @cevap XML
  
  SET @cevap = '<item ident="128416364">
   <resprocessing>
    <outcomes>
     <decvar varname="SCORE" vartype="Integer" defaultval="0" minvalue="0" maxvalue="1" />
    </outcomes>
    <respcondition>
     <conditionvar>
      <varequal respident="rsp1">D</varequal>
     </conditionvar>
     <setvar varname="SCORE" action="Add">1</setvar>
    </respcondition>
   </resprocessing>
  </item>'
  
  EXEC sp_xml_preparedocument @docHandle OUTPUT,@cevap
  SELECT * FROM OPENXML(@docHandle,'item',1)
  WITH(
  		SoruID INT 'item',
  		CevapAnahtari nvarchar(1) './resprocessing/respcondition/conditionvar/varequal'
  )
  
  EXEC sp_xml_removedocument @docHandle


  Öğrenmek,öğrenmek...

  9 Nisan 2012 Pazartesi 08:33

Yanıtlar

 • Xquery ile çözüm buldum.

  Cevap anahtarını varchar tipinde döndürdüm.

  SELECT
  	T.CA.value('(/item[1]/resprocessing[1]/respcondition[1]/conditionvar[1]/varequal[1])','varchar(1)') as CA
   FROM #T T


  Öğrenmek,öğrenmek...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Bark 10 Nisan 2012 Salı 07:01
  9 Nisan 2012 Pazartesi 11:05