none
c# ile xamarin de ftp kullanarak dosya sorulması yapmak isitiyorum örnek kod nasıl olur?(ftp and io extension) RRS feed