none
C# Access Veri tabanı Sorunu RRS feed

 • Soru

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=e.accdb;Persist Security Info=True";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(yol);
        baglanti.Open();
        string ekle = "insert into Tablo1(a) values (@a)";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(ekle, baglanti);
        for (int x = 0; x <= 19; x++)
        {
          komut.Parameters.AddWithValue("@a", "Merhaba" + x.ToString());
        }
        
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }

  Şimdi Şu kodlarla veritabanına "Merhaba0,Merhaba1,Merhaba2.....Merhaba19" Yazması gerekirken çalıştırdığımda Sadece Merhaba0 yazıyor.Nerede Hata yapıyorum Yardımcı Olursanız Sevinirim.
  28 Ekim 2016 Cuma 21:57

Yanıtlar

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=e.accdb;Persist Security Info=True";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(yol);
        baglanti.Open();
        string ekle = "insert into Tablo1(a) values (@a)";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(ekle, baglanti);
        for (int x = 0; x <= 19; x++)
        {
          komut.Parameters.AddWithValue("@a", "Merhaba" + x.ToString());
  
         komut.ExecuteNonQuery();
  
  
        }
        
        
        baglanti.Close();
      }

  Bu şekilde deneyebilirsiniz
  28 Ekim 2016 Cuma 22:11

Tüm Yanıtlar

 • executeNonQuery döngünün içine al.
  28 Ekim 2016 Cuma 22:09
 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=e.accdb;Persist Security Info=True";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(yol);
        baglanti.Open();
        string ekle = "insert into Tablo1(a) values (@a)";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(ekle, baglanti);
        for (int x = 0; x <= 19; x++)
        {
          komut.Parameters.AddWithValue("@a", "Merhaba" + x.ToString());
  
         komut.ExecuteNonQuery();
  
  
        }
        
        
        baglanti.Close();
      }

  Bu şekilde deneyebilirsiniz
  28 Ekim 2016 Cuma 22:11
 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         string sb;
        string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=e.accdb;Persist Security Info=True";
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(yol);
        baglanti.Open();
        string ekle = "insert into Tablo1(a) values (@a)";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(ekle, baglanti);
        for (int x = 0; x <= 19; x++)
        {
         sb+=string.Format("Merhaba{0},",x);
        }
  sb=sb.Substring(0,sb.Length-1);
        komut.Parameters.AddWithValue("@a", sb);
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }


  http://pgnchess.com
  http://dergikapaklari.com

  29 Ekim 2016 Cumartesi 04:20