none
C# Ta SQL De Bulunan E-postalara Mail Gönderme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • C# ta Sql de bulunan tablo daki e-postaların hepsine toplu şekilde oluşturduğum maili göndermek istiyorum.

  system.nullreferenceexception 'nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. hatası alıyorum.

  Kodlarım Bu şekilde ;

  SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source = LAPTOP-KBMKH7SD\\SQLEXPRESS; Initial Catalog = kayit; Integrated Security = True");

              string memSQL = "SELECT posta FROM nufuss";              SqlCommand cmdGetir = new SqlCommand(memSQL, baglan);              SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmdGetir);              DataSet ds = new DataSet();              try              {                  ds.Tables["nufuss"].Clear();              }              catch { }
              for (int i = 0; i < ds.Tables["nufuss"].Rows.Count; i++)              {                  try                  {

                      MailMessage EPosta = new MailMessage();                      EPosta.From = new MailAddress("textBox38.Text");                      EPosta.To.Add(ds.Tables["nufuss"].Rows[i]["posta"].ToString());                      EPosta.Subject = "textbox39.Text";                      EPosta.Body = "textbox34.Text";


                      SmtpClient SunucuAyar = new SmtpClient("smtp.gmail.com");                      SunucuAyar.Port = 587;

                      SunucuAyar.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("mahallemuhtari2019@gmail.com", "muhtar.2019");                      SunucuAyar.EnableSsl = true;                      SunucuAyar.Send(EPosta);

                  }                  catch                  {                      MessageBox.Show("HATA" + i.ToString() + " mail gönderilemedi!");                  }              }

  4 Aralık 2019 Çarşamba 19:22