none
Grafik Sorusu RRS feed

 • Soru

 • 200X200 birim boyutundaki formun ortasına 50 birim yarıçapında ve sarı renkli şekildeki pasta dilimini çizdiren VB.NET kodu yazabilirmiyiz Drawpie olayını çözemedim 
  25 Ocak 2021 Pazartesi 21:24

Yanıtlar

 • Private Sub Form1_Shown(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Shown
    Dim left = (Me.Width - 100) / 2
    Dim top = (Me.Height - 100) / 2
    Using g As Graphics = Me.CreateGraphics
      g.FillPie(Brushes.Yellow, New Rectangle With {.X = left, .Y = top, .Width = 100, .Height = 100}, 45, 270)
    End Using
  End Sub


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen AhmetSaz61 26 Ocak 2021 Salı 10:06
  26 Ocak 2021 Salı 05:43

Tüm Yanıtlar