none
cursor koordinat click.. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba arkadaşlar.. ben başka bir uygulamaya   o uygulamanın belli bir koordinatına fare click yollamak istiyorum..  uzun süren araştırmalar yaptım en iyi gelebildigim nokta şurası ama AŞAGIDAKİ Kodlama sadece handle degeri belli olan yere nokta atışı şeklinde tıklama yapıyor.. BEN TIKLAMAYI O UYGULAMADAKİ KOORDİNATA GÖRE YAPMAK İSTİYORUM.. böyle bişey mümkünmüdür.  Son care c# forumuna başvurmayı dogru buldum Yardımcı olacak tüm hocalarıma teşekkürler

          [DllImport("user32.dll")]
          public static extern int FindWindow(string lpClassName, String lpWindowName);
          [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
          private static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int wMsg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
          public const int WM_LBUTTONDOWN = 0x0201;
          public const int WM_LBUTTONUP = 0x0202;


          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {

              long lngResult = SendMessage(button2.handle, WM_LBUTTONDOWN, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
              lngResult = SendMessage(button2.handle, WM_LBUTTONUP, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
          }


  Tek amacım Ekmek param Programcılık zor iş derler Parası yok derlerdi inanmazdım Saglık olsun

  16 Ağustos 2012 Perşembe 19:29

Tüm Yanıtlar