none
Datagridview de gelen isme göre silme işlemi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba;

  Datagridview for döngüsüyle çalıştırıyorum

  datagridview 2 satırında bulunan sayıya eşit ise o satırı silmek istiyorum


  Select Hayat From DevamEdiyor

  20 Eylül 2019 Cuma 14:51

Tüm Yanıtlar

 • Yanlış yapıyorsunuz , datagridden veri almaya çalışmayın zaten ona veriyi veren sizdiniz .BindingSource kullanın.

  Bunları geç , ben böyle istiyorum diyorsan biraz daha açıklayıcı yazabilirmisin ? 

  Çünkü ben bunu anlayamadım =>  "datagridview 2 satırında bulunan sayıya eşit ise o satırı silmek istiyorum"


  20 Eylül 2019 Cuma 15:02
 • txt dosyasından verileri datagridview aktarıyorum. 

  KanalIsmi 100 diye iki kelime var

  datagridview listesinde

  Ali 100

  Ayşe 200 

  fatma 201

  int sayi=0;

  for( int a=0; a<datagridview.Rows.Count; a++)

  {

  if (sayi>=datagridview1.rows[a].cells[1])

  //Sayi Eğer 100 olduysa Aliyi datagridview den silecek bir daha karşıma çıkarmasın

  bu datagridview 1000 tane olabilir girişi bu da fazladan bilgilere girmesini engellemek için

  }

  sayi ++;


  Select Hayat From DevamEdiyor

  20 Eylül 2019 Cuma 15:12
 • Bir adet TxtData adında class oluşturun :

   public class TxtData
    {
      public string Ad { get; set; }
      public int Sayi { get; set; }
  
    }

  Sonra toolbox'tan bindingsource ekleyin,eklediğiniz bindingsource'ün üzerine tıklayın properties penceresinden dataSoruce'e tıklayın Add project datasource deyin Object seçin Next diyin Sonra orada projenize eklediğiniz TxtDatayı seçin.

  Sonra Datagrid'e tıklayın chooseDataSource kısmından bindingsource'ü seçin (eklemiş olduğunuz)

  Şimdi text Dosyasındaki verileri okuyup datagride girelim : 

   bindingSource1.DataSource=File.ReadLines(@"TXT ADRESİ").Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x)).Select(
          x =>
          {
            var a = x.Split(' '); return new TxtData
            {
              Ad = a[0],
              Sayi = int.Parse(a[1])
            };
          }).ToList();
  
        dataGridView1.Refresh();

  Sonra bir textbox ve bir buton ekleyip butona şunu yazalım : 

  bindingSource1.DataSource = (bindingSource1.DataSource as List<TxtData>).Where(x => x.Sayi != int.Parse(textBox1.Text)).ToList();

  Herhalde beğenmediniz yukarıda ki şekilde şöyle yapın madem : 

  //txtden okuma 
  
   dataGridView1.DataSource = null;
        dataGridView1.DataSource= File.ReadLines(@"TXT ADRESİ").Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x)).Select(
          x =>
          {
            var a = x.Split(' '); return new TxtData
            {
              Ad = a[0],
              Sayi = int.Parse(a[1])
            };
          }).ToList();
  
  //textboxdaki değeri barındıranları çıkart : 
   dataGridView1.DataSource = (dataGridView1.DataSource as List<TxtData>).Where(x => x.Sayi != int.Parse(textBox1.Text)).ToList();
    20 Eylül 2019 Cuma 15:39