none
Stored Procure hata veriyor RRS feed

 • Soru

 • Create proc [dbo].[Insert]
   @Datee smalldatetime,
   @BookId int ,
   @MemberId int,
   @ReturnDate smalldatetime
   as
   INSERT INTO Rents
   (Datee, BookId, MemberId, ReturnDate)
   VALUES    (@Datee,@BookId,@MemberId,@ReturnDate)
   Update Stock set Quantity -= 1 where Stock.Id=@BookId
  rentse kayıt girdikten sonra rentsin içindeki bookıd göre stock tablosundaki quantityen 1 düşmek istiyorum
  30 Aralık 2015 Çarşamba 20:41

Yanıtlar

 • CREATE PROC [dbo].[Insert]
   @Datee SMALLDATETIME ,
   @BookId INT ,
   @MemberId INT ,
   @ReturnDate SMALLDATETIME
  AS
   BEGIN
    INSERT INTO Rents ( Datee, BookId, MemberId, ReturnDate )
    VALUES ( @Datee, @BookId, @MemberId, @ReturnDate );
  
    UPDATE Stock
    SET   Quantity = Quantity - 1
    WHERE  Stock.Id = @BookId;
   END;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 31 Aralık 2015 Perşembe 07:21
  30 Aralık 2015 Çarşamba 21:34

Tüm Yanıtlar

 • CREATE PROC [dbo].[Insert]
   @Datee SMALLDATETIME ,
   @BookId INT ,
   @MemberId INT ,
   @ReturnDate SMALLDATETIME
  AS
   BEGIN
    INSERT INTO Rents ( Datee, BookId, MemberId, ReturnDate )
    VALUES ( @Datee, @BookId, @MemberId, @ReturnDate );
  
    UPDATE Stock
    SET   Quantity = Quantity - 1
    WHERE  Stock.Id = @BookId;
   END;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 31 Aralık 2015 Perşembe 07:21
  30 Aralık 2015 Çarşamba 21:34
 • Teşekkür Ederim

  30 Aralık 2015 Çarşamba 23:49