none
Generic Handler RRS feed

 • Soru

 • Image _im = new Bitmap(200, 200);
      Graphics g = Graphics.FromImage(_im);
      g.Clear(SystemColors.ControlDark);
      g.DrawLine(Pens.Black, 20, 40, 170, 40);
      g.DrawLine(Pens.Black, 20, 40, 20, 170);
      g.DrawLine(Pens.Black,170,40,170,170);
      System.IO.MemoryStream _ms = new System.IO.MemoryStream();
      _im.Save(_ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      context.Response.BinaryWrite(_ms.ToArray());

  Çizgi çizdiriyorum ve sayfamda image yardımıyla çağrıyorum fakat bu değerleri ben textten alsın istiyorum (g.DrawLine(Pens.Black, 20, 40, 170, 40))

  yani handler.ashx sayfama textten girilen değerleri nasıl çağırabilirim ?


  4 Mayıs 2013 Cumartesi 14:56

Yanıtlar