none
ASP.NET JavaScript ile inputa gelen değeri server-side' da kullanma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba

  ASP.NET client-side(markup)'a server-side(code behind)'dan bir script gönderiyorum.Script şu şekilde;

              string kisi = "";
              SqlCommand kisiListele = new SqlCommand("SELECT DISTINCT BORSCLCADSOYAD,BORSCLTCKIMLIKNO FROM BORSICIL B " +
              "WHERE BORSCLISCIKTAR = '1900-01-01 00:00:00.000' AND BORSCLISCCALDURUM = 0 AND (BORSCLISGIRTAR=(SELECT distinct MAX(BORSCLISGIRTAR) " +
              "FROM BORSICIL WHERE BORSCLTCKIMLIKNO=B.BORSCLTCKIMLIKNO) AND BORSCLKOD=(SELECT MAX(BORSCLKOD) FROM BORSICIL WHERE BORSCLTCKIMLIKNO=B.BORSCLTCKIMLIKNO)) ORDER BY 1", Connection1);
              sdr = kisiListele.ExecuteReader();
              while (sdr.Read())
              {
                  kisi += "'" + sdr["BORSCLTCKIMLIKNO"] + " - " + sdr["BORSCLCADSOYAD"] + "'" + ",";
              }
              kisi = kisi.Substring(0, (kisi.Length - 1));
              sdr.Close();
              sdr.Dispose();
              string script = "$(function () { " +
              "var availableTags = [ " +
              kisi +
              "];" +

              "$('#tags').autocomplete({" +
              "source: availableTags" +
              "});" +
              "});";
              ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "script", script, true);

  markup kodu;

          <div class="ui-widget">
              <input id="tags" autocomplete="off" style="width:300px">
          </div>

  veritabanında script ile çektiği kodu liste şeklinde getirip arama yaptırıyorum.seçilen değeri de 'tags' ID li inputa yazdırıyorum.inputa 'runat="server"' eklediğim zaman script çalışmıyor.dolayısıyla .cs de kullanamıyorum. server-side da gereken işlemleri yapmam için bu seçilen değere ulaşmam gerekiyor .yardımlarınızı rica ediyorum.

  Teşekkürler şimdiden.


  16 Aralık 2016 Cuma 14:36

Tüm Yanıtlar

 • Bunun  için server tabanlı textbox kullanabilirsin.Doğrudan textbox içine script yoluyla o verileri yazdırabilirsin.Ya da başka yol olarak hiddenfield kullanabilirsin yine server tabanlı.

  Textbox içine yazı yazdırmak için 

  document.getElementById("textbox1").value; //kullanabilirsin . 

  alican

  17 Aralık 2016 Cumartesi 10:01