none
Tarih Gösterme Formatı RRS feed

 • Soru

 • <asp:HyperLink ID="HyperLink8" Text='<%# Eval("Tarih","dddd, dd MMMM yyyy") %>' runat="server" NavigateUrl='<%# String.Concat("detailmobile_2651654165_265.aspx?detail=", Eval("Id")) %>'
                        Font-Italic="True" Font-Size="Small"></asp:HyperLink>

  yukarıdaki şekilde tarih kolonundaki tarihin formatını değiştirmeye çalışıyorum fakat aşağıdaki gibi sonuç veriyor 

  formatı aldığım adres

  tam olarak nerede hata yaptım ?

  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler


  A genius, billionaire, playboy, philanthropist.

  4 Haziran 2013 Salı 15:41

Yanıtlar

 •  <asp:HyperLink ID="HyperLink8" Text='<%# Eval("Tarih","{0:dddd, dd MMMM yyyy}") %>' runat="server" NavigateUrl='<%# String.Concat("detailmobile_2651654165_265.aspx?detail=", Eval("Id")) %>'
                        Font-Italic="True" Font-Size="Small"></asp:HyperLink>

  yukarıdaki şekilde düzeldi ..

  A genius, billionaire, playboy, philanthropist.

  4 Haziran 2013 Salı 15:46