none
Extension method must be defined in a non-generic static class RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Aşşağıdaki kodları kullandığımda şu hatayı alıyorum:

  Extension method must be defined in a non-generic static class

  c# wpf

  private Bitmap BitmapImage2Bitmap(BitmapImage bitmapImage)
          {
              // BitmapImage bitmapImage = new BitmapImage(new Uri("../Images/test.png", UriKind.Relative));

              using (MemoryStream outStream = new MemoryStream())
              {
                  BitmapEncoder enc = new BmpBitmapEncoder();
                  enc.Frames.Add(BitmapFrame.Create(bitmapImage));
                  enc.Save(outStream);
                  System.Drawing.Bitmap bitmap = new System.Drawing.Bitmap(outStream);

                  return new Bitmap(bitmap);
              }
          }


          private static BitmapImage ToBitmapImage(this Bitmap bitmap)
          {
              using (var memory = new MemoryStream())
              {
                  bitmap.Save(memory, ImageFormat.Png);
                  memory.Position = 0;

                  var bitmapImage = new BitmapImage();
                  bitmapImage.BeginInit();
                  bitmapImage.StreamSource = memory;
                  bitmapImage.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
                  bitmapImage.EndInit();
                  bitmapImage.Freeze();

                  return bitmapImage;
              }
          }

  7 Aralık 2017 Perşembe 21:26

Tüm Yanıtlar