none
Form 1 de Tc no ile arattığım kişinin bilgilerini Sql veritabanından cekerek Form2 ye yazdırma RRS feed

 • Soru

 • Burda Labellere sql veritabanında cekerek aktarabiliyor benim bunları form 2 deki labellere aktarmam için ne yapmam lazım

   {
        string connStr = @"Data Source=CASPER_NIRVANA;Initial Catalog=Muhtar-Oto;Integrated Security=True";
        SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
        conn.Open();
        string sorgu = "SELECT * FROM MahalleSakinleri WHERE TcNo= '" + textBox1.Text + "'";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
        SqlDataReader cikti = cmd.ExecuteReader();
        if (cikti.Read())
        {
          label1.Text = cikti["Adi"].ToString();
          label2.Text = cikti["Soyadi"].ToString();
          label3.Text = cikti["Adres"].ToString();
          label4.Text = cikti["TelefonNo"].ToString();
          label5.Text = cikti["BabaAdi"].ToString();
          label6.Text = cikti["AnneAdi"].ToString();
          label7.Text = cikti["DogumYeri"].ToString();
          label8.Text = cikti["DogumTarihi"].ToString();
          label9.Text = cikti["TcNo"].ToString();
  
        }
        else { MessageBox.Show("Kayıt Bulunamadı..."); }
        conn.Close();
        textBox1.Clear();    }

   
  11 Mart 2016 Cuma 00:41

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar