none
Microsoft exchange server Mail Gönderme RRS feed

 • Soru

 • 
  
        
  
        SmtpClient mailClient = new SmtpClient("smtp.office365.com");
  
        
        mailClient.Port = 587;
        
  
        
  
        mailClient.EnableSsl = true;
  
        
  
        System.Net.NetworkCredential cred = new System.Net.NetworkCredential("kendimailim", "sifrem");
  
        mailClient.Credentials = cred;
  
        MailMessage message = new MailMessage();
  
       
  
        //This DOES work
  
        message.From = new MailAddress("kendimailim", "Chamara");
        message.To.Add("kendimailim");
  
        message.Subject = "Test";
  
        message.Body = "sss";
  
        mailClient.Send(message);

  Burada hatam nedir acaba 


  • Düzenleyen Gıcı 23 Temmuz 2014 Çarşamba 11:17 lll
  23 Temmuz 2014 Çarşamba 11:16

Yanıtlar

 • Maili şöyle göndermeyi deneyin

  MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(from);
        mail.To.Add("AliciMail");      
        mail.Subject = subject;
        mail.Body = body;
        SmtpClient client = new SmtpClient("MailServer", "MailPort");
        client.Credentials = new NetworkCredential("MailUserName", "MailPassword");
        client.Send(mail);


  İletişim

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 31 Temmuz 2014 Perşembe 08:42
  24 Temmuz 2014 Perşembe 10:30
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  Test ettiğinizde herhangi bir hata alıyor musunuz?


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. İletişim : ozgurtekbas[at]live[nokta]com

  24 Temmuz 2014 Perşembe 09:05
 • Maili şöyle göndermeyi deneyin

  MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(from);
        mail.To.Add("AliciMail");      
        mail.Subject = subject;
        mail.Body = body;
        SmtpClient client = new SmtpClient("MailServer", "MailPort");
        client.Credentials = new NetworkCredential("MailUserName", "MailPassword");
        client.Send(mail);


  İletişim

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 31 Temmuz 2014 Perşembe 08:42
  24 Temmuz 2014 Perşembe 10:30
  Moderatör